Waga laboratoryjna elektroniczna to podstawowy przyrząd pomiarowy stosowany w każdym laboratorium badawczym, dziale kontroli jakości, laboratorium analitycznym, czy recepturze aptecznej.

Waga laboratoryjna powinna charakteryzować się: poprawnymi pomiarami, powtarzalnością, krótkim czasem stabilizacji pomiaru, a także prostą i intuicyjną obsługą.

Z punktu widzenia wartości działki odczytowej (elementarnej) d, wagi laboratoryjne można podzielić na:

 1. Mikrowaga i ultramikrowaga

  Mikrowaga i ultramikrowaga są to najdokładniejsze obecnie produkowane na świecie wagi. Charakteryzują się tym, że dokładność z jaką ważą wynosi od 0.1 µg do 1µg (6, 7 miejsc po przecinku w gramach), a obciążenie maksymalne takiej wagi wynosi zaledwie kilka gramów.
  Zastosowanie znajdują głównie w farmacji oraz w firmach, gdzie wymagana jest bardzo duża precyzja pomiarów. Do poprawnego działania wagi te wymagają szczególnych, stabilnych warunków środowiskowych i specjalnych stołów wagowych, gdyż nawet najdelikatniejsze zmiany czynników zewnętrznych mogą mieć wpływ na wskazania takiej wagi.

  Mikroanalityczne wagi charakteryzują się zaawansowaną konstrukcją układu pomiarowego oraz specjalnie zaprojektowaną szafką przeciwpodmuchową. Warto zauważyć, że te wagi laboratoryjne ceny mają wysokie i wymagają przeszkolonych użytkowników w zakresie obsługi oraz prawidłowego odczytu pomiaru.

Wagi Ohaus

 1. Waga laboratoryjna analityczna i semimikroanalityczna

  Waga laboratoryjna analityczna i semimikroanalityczna, znana również jest jako waga półmikroanalityczna, jest to jedna z dokładniejszych wag, biorąc pod uwagę pracę w laboratorium. Dokładność takiej wag to d= 0,1mg lub d= 0,01mg.  Wagi te znajdują już dużo szersze zastosowanie, jeśli chodzi o laboratoria, gdzie nie jest wymagana precyzja jak w przypadku mikrowag, ale nadal pomiary muszą być wykonywane bardzo dokładnie.

  Wagi analityczne mogą występować w wersji jedno, jak i dwuzakresowej. Wagi jednozakresowe analityczne odznaczają się tym, że ważą w pełnym zakresie, czyli maksymalnie do 220g (występują również wagi analityczne ważące do 300g i nawet 500g) z działką elementarną d=0,1mg (potocznie zwaną dokładnością wagi).

  Wagi semimikroanalityczne mogą występować zarówno w wersji jedno, gdzie maksymalny udźwig jak w przypadku wag laboratoryjnych OHAUS, wynosi w granicach do 220g, jak również jako waga dwuzakresowa, gdzie maksymalny udźwig takiej wagi wynosi np. 220 g, z czego pierwsze 82 gramy waga waży z dokładnością do 5 miejsc po przecinku i po przekroczeniu tego zakresu, waga waży z dokładnością do 4 miejsca po przecinku.

  Wszystkie wagi analityczne standardowo wyposażone są w szafkę przeciwpodmuchową, natomiast w zależności od producenta konstrukcja szafki może gwarantować wygodny dostęp do szalki wagi.

  Waga OHAUS z szafką przeciwpodmuchową

  W tym miejscu warto zwrócić uwagę jak skonstruowane są prowadnice bocznych drzwiczek szafki, czy istnieje ryzyko ich zasypania lub uszkodzenia. Wiele nowoczesnych wag klasy I wyposażonych jest w automatycznie otwierane boczne drzwi zwane AUTODOOR.
  Takie rozwiązanie w połączeniu z czujnikami zbliżeniowymi pozwala na wygodny dostęp do szalki wagi, bez konieczności naciskania klawiszy na wyświetlaczu wagi. Wagi analityczne również są wrażliwe na zmiany warunków środowiskowych.

  Jeżeli temperatura zmieni się o 1,5°C, w wadze uruchomi się automatycznie autokalibracja AutoCal™, dzięki czemu waga zachowuje poprawne wskazania. Niestety w przypadku dużych zmian lub częstych zmian temperatury, waga wymaga kilkugodzinnego wygrzewania się układu pomiarowego.

waga OHAUS

 1. Waga laboratoryjna precyzyjna

  Waga laboratoryjna przecyzyjna - można przyjąć, że każda waga laboratoryjna 0 001g oraz waga laboratoryjna 0 01 g należy do grupy wag precyzyjnych, jest to podział umowny. Są to wagi pozwalające na zważenie już większych mas i tak wagi precyzyjne z d=1mg mogą mieć maksymalne obciążenie do 2000g, natomiast wagi laboratoryjne z d=0,01g mogą mieć zakres pomiarowy nawet do 10kg.

  Warto zauważyć, że waga laboratoryjna OHAUS oraz wagi laboratoryjne Sartorius, z działką elementarną 0 001g wyposażone są w standardzie w szafkę przeciwpodmuchową. Natomiast waga laboratoryjna Radwag oraz wagi laboratoryjne Axis nie posiadają w standardzie żadnej osłony przeciwpodmuchowej, opcjonalnie można do nich dokupić szklaną szafkę lub nakładany klosz.

  Wagi precyzyjne z działką d= 0 01g z powodu zastosowania większej szalki nie mają technicznej możliwości zamontowania osłony przeciwpodmuchowej, wyjątek stanowi waga laboratoryjna OHAUS serii Explorer. Podobnie jak wagi analityczne, wagi precyzyjne wyposażone są w kalibrację wewnętrzną, która w zależności od producenta uruchamiana jest automatycznie, na żądanie, ręcznie lub zewnętrznym odważnikiem.

  Waga laboratoryjna precyzyjna to również:
  1. waga apteczna do proszków
  2. waga apteczna do płynów
  3. waga jubilerska

 2. Waga techniczna laboratoryjna

  Waga techniczna laboratoryjna charakteryzuje się mniejszą dokładnością pomiaru. Najczęściej stosowane wagi techniczne nie posiadają legalizacji i należą do grupy wag przenośnych, często zasilanych akumulatorem lub bateriami.
  Są to wszelkiego typu wagi gdzie dokładność jest mniejsza lub równa 0,1 g. Wagi techniczne laboratoryjne wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie dokładność pomiaru nie jest aż taka potrzebna i służą głównie do zgrubnego doważania.

  Waga laboratoryjna szkolna również zalicza się do wag technicznych. Wagi edukacyjne coraz częściej wykorzystywane są podczas lekcji nauk przyrodniczych na poziomie szkoły podstawowej, jak i średniej. Zajęcia podczas których wykorzystuje się edukacyjne wagi laboratoryjne są zwykle ciekawe, co zachęca uczniów do większej aktywności podczas lekcji.

Wagi OHAUS

W laboratorium znajdują zastosowanie zarówno wagi laboratoryjne z legalizacją oraz wagi nielegalizowane. Waga laboratoryjna z legalizacją w żadnym stopniu nie gwarantuje lepszych wskazań, a jedynie upoważnia do korzystania z wagi w obszarze narzuconym i regulowanym przez państwo Polskie tzw. metrologia prawna.

Wszystkie wagi laboratoryjne z legalizacją podlegają nadzorowi i kontroli Okręgowym Urzędom Miar, jeżeli użytkowane są do czynności opisanych w Ustawie Prawo o Miarach.

W przypadku wag laboratoryjnych z legalizacją wagi dzielą się na:

   • Wagi klasy I – wagi analityczne
   • Wagi klasy II – wagi precyzyjne i techniczne
   • Wagi klasy III – wybrane wagi techniczne

Firmy, które posiadają certyfikowany system zarządzania jakością zobligowane są do nadzoru nad przyrządami pomiarowymi. Wymaganą przez system forma nadzoru nad wagami jest ich cykliczne wzorcowanie za pośrednictwem akredytowanego laboratorium wzorcującego oraz miedzy okresowe sprawdzenia wagi wzorcami masy. O tym, co jaki czas należy wzorcować wagi laboratoryjne informuje nas wewnętrzny harmonogram. Często przyjmuj się, że wzorcowanie wagi odbywa się co 12 miesięcy.

Wagi laboratoryjne ceny mają uzależnione od dokładności pomiaru oraz jakości wykonania. Światowej klasy producenci, którzy produkują wagi laboratoryjne Sartorius oraz Ohaus oferują produkty najwyższej jakości w zróżnicowanych cenach w zależności od wyposażenia i standardowych aplikacji. Nie każdy użytkownik wagi laboratoryjnej wymaga aż takiej precyzji pomiarów, dlatego szuka takiego rozwiązania, że waga laboratoryjna cena mieści się w zakładanym budżecie.

Reasumując, wybierając wagę laboratoryjną warto zwrócić uwagę na cenę ponieważ im droższa waga tym jakość i ergonomia pracy jest wyższa. Niestety są to parametry, które nie można ładnie przedstawić w tabelce w przeciwieństwie do podstawowych parametrów, takich jak: max obciążenie, działka odczytowa czy wielkość szalki, które są zwykle brane pod uwagę przy porównywaniu ofert. Dlatego często popełnianym błędem przy zakupie wag laboratoryjnych jest wybór najtańszej wagi o wymaganych parametrach tabelkowych bez analizy jakościowej.

Zobacz wszystkie ciekawostki na temat wag laboratoryjnych: