Kalibracja wagi laboratoryjnej, potocznie nieprawidłowo nazywana czynność, mająca na celu utrzymanie prawidłowych wyników pomiarowych. Prawidłowa nazwa tej czynności to ADIUSTACJA, ale w związku z tym, że producenci wag w instrukcjach obsługi nieprawidłowo nazywają i opisują tę czynność od wielu lat w dalszej części będzie używana jako potoczna. Odważnik kalibracyjny powinien się prawidłowo nazywać wzorcem masy przeznaczonym do adiustacji wagi, a kalibracja wagi adiustacją. Kalibracja daje gwarancję, że wskazania otrzymane w jednym miejscu są zgodne z ze wskazaniami otrzymanymi w innym. Jej regularne przeprowadzanie wraz z odpowiednimi testami może wydłużyć czas eksploatacji urządzenia, jak i w porę wykryć wady sprzętu.

Kalibracja polega na uruchomieniu procesu adiustacji w celu skorygowania wskazań wagi z uwzględnieniem przyśpieszenia ziemskiego. Nowoczesne wagi laboratoryjne mogą być wyposażone w:

  • adiustację (kalibrację) wewnętrzną automatyczną
  • adiustację (kalibrację) wewnętrzną na żądanie
  • adiustację (kalibrację) wewnętrzną ręczną
  • adiustację (kalibrację) zewnętrzną (wymagany jest odważnik o odpowiedniej masie zwany nieprawidłowo odważnikiem kalibracyjnym)

Warto po skończonej kalibracji sprawdzić poprawność wskazań wagi poprzez nałożenie na szalkę wagi wzorca masy. W taki sposób zdefiniujemy różnicę (błąd) pomiędzy odczytem a wartością rzeczywistą, czyli masą wzorca. Stosowanie odważnika kalibracyjnego do sprawdzania adiustowanej wagi potwierdza tylko jakość przeprowadzonej adiustacji, ale nie jest żadnym testem, czy sprawdzeniem metrologicznym wagi – do sprawdzenia metrologicznego wagi powinien być wykorzystywany inny wzorzec masy niż ten, którym przeprowadzano adiustację. Przeprowadzenie kalibracji wagi laboratoryjnej należy do uprawnień użytkownika, a procedura adiustacji jest opisana w instrukcji obsługi wagi.

Kalibracja wagi laboratoryjnej

Każda adiustacja wagi legalizowanej z zablokowaną kalibracją wewnętrzną wymaga dokonania ponownej legalizacji wagi laboratoryjnej. Wyjątek stanowi kalibracja wewnętrzna, ponieważ w tym przypadku wykorzystuje się odważniki działające wewnątrz przyrządu pomiarowego, do których Użytkownik nie ma przeważnie dostępu. Czynność ta odbywa się automatycznie.

Zobacz wszystkie ciekawostki na temat wag laboratoryjnych: