Wagi przemysłowe

Wagi przemysłowe to najbardziej różnorodna grupa wag elektronicznych. Elektroniczna waga przemysłowa może to być bardzo dokładna waga używana do liczenia małych elementów ważących ułamki grama. Inna waga przemysłowa może ważyć ciężkie palety lub kontenery. Wagi przemysłowe możemy podzielić na wiele grup wag o różnych konstrukcjach i zastosowaniach.

 

Podstawowy podział wag przemysłowych powstał ze względu na to, czy waga przemysłowa posiada legalizację

 1. Waga przemysłowa z legalizacją to niezbędne wyposażenie magazynu, punktu sprzedaży hurtowej lub detalicznej. Ustawa „Prawo o miarach” określa obszary, w których musi być stosowana waga przemysłowa z legalizacją:

  Art. 8.1. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

  1. w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
  2. w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. w ochronie praw konsumenta,
  4. przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
  5. przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej,
  6. w obrocie – i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. 

Wagi przemysłowe z legalizacją są najczęściej wykonywane ze względu na ilość działek odczytowych w III klasie dokładności. Działka odczytowa jest najczęściej równa ilości działek legalizacyjnych e i wynosi 3000. Legalizacja wagi przemysłowej poświadczona jest stosownymi naklejkami producenta lub urzędu miar oraz deklaracją zgodności. W przypadku legalizacji ponownej wagi przemysłowej wydawane może być za dodatkową opłatą świadectwo legalizacji ponownej wagi. Legalizacja wagi przemysłowej nie jest żadną formą nadzoru metrologicznego wg systemów zarządzania jakością.

 1. Waga przemysłowa bez legalizacji może być stosowana wszędzie tam, gdzie nie zostały wymienione ww. przypadki.
  Przykład: waga służy do przygotowania receptury farb, wszystkie składniki farby, barwniki muszą być bardzo dokładnie zważone. Idealnym rozwiązaniem jest dokładna waga przemysłowa bez legalizacji, ze względu na większą ilość działek odczytowych, których ilość często przekracza 30 000. Użytkownik może legalnie precyzyjne odważać składniki na wadze przemysłowej bez legalizacji. Na wadze legalizowanej do 3 kg byłaby to dokładność 1 g. Natomiast używając popularnej wagi przemysłowej, można to zrobić 10 razy dokładniej i ważyć z dokładnością 0,1 g. W przypadku, gdy już dochodzi do sprzedaży, przyrządzoną w ten sposób farbę należy zważyć na wadze z legalizacją i na tej podstawie obliczyć jej wartość – cenę do zapłaty. Waga przemysłowa z legalizacją, jak i bez niej, jeśli jest stosowana w przedsiębiorstwie posiadającym system zarządzania jakością, powinna być poddana wzorcowaniu i okresowemu sprawdzeniu.

Kolejnym podziałem wag przemysłowych jest sposób zabezpieczenia przed wilgocią IP i rodzaj materiału, z jakiego jest wykonana konstrukcja wagi

Waga przemysłowa z konstrukcji wykonanej z tworzywa to najczęściej tania waga o niewielkim udźwigu, której maksymalny zakres to 30 kg. Zastosowanie dobrej jakości tworzyw umożliwiło budowę tanich, lekkich wag przenośnych do pracy w niezbyt trudnych warunkach.

Waga przemysłowa, której konstrukcja jest wykonana ze stali lakierowanej, umożliwia znaczne zwiększenie jej nośności. Konstrukcja stalowa wagi jest najczęściej lakierowana proszkowo, natomiast szalka wagi prawie zawsze jest wykonywana ze stali nierdzewnej. Tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowane w wagach elektronicznych pracujących w typowych warunkach środowiskowych występujących w magazynach, halach fabrycznych i biurach. Stopień zabezpieczenia przed wilgocią wagi elektronicznej najczęściej jest poniżej IP 65.

Waga przemysłowa elektroniczna, której konstrukcja jest wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, umożliwia użytkowanie jej w trudnych warunkach środowiskowych. Zwłaszcza przemysł przetwórstwa spożywczego lub chemicznego to miejsce, w którym na elektroniczną wagę przemysłową działają niekorzystne agresywne środki chemiczne. Starannie wykonana konstrukcja wagi elektronicznej ze stali nierdzewnej oraz czujnik tensometryczny wykonany w stopniu ochrony IP 68 do IP 59 K, umożliwia stosowanie wag w bardzo wymagającym przemyśle farmaceutycznym.

Elektroniczne wagi przemysłowe ze względu na zastosowania możemy podzielić na poszczególne grupy

  1. Waga elektroniczna przemysłowa stołowa
  2. Waga elektroniczna przemysłowa magazynowa
  3. Waga elektroniczna przemysłowa pocztowa
  4. Waga elektroniczna przemysłowa licząca
  5. Waga elektroniczna przemysłowa platformowa
  6. Waga elektroniczna przemysłowa paletowa
  7. Waga elektroniczna przemysłowa płozowa
  8. Waga elektroniczna przemysłowa najazdowa
  9. Waga elektroniczna przemysłowa fundamentowa
  10. Waga elektroniczna przemysłowa mobilna- wózek z wagą
  11. Waga elektroniczna przemysłowa hakowa
  12. Waga elektroniczna przemysłowa zbiornikowa
  13. Waga elektroniczna przemysłowa systemowa

Waga elektroniczna przemysłowa stołowa jest to, jak wskazuje nazwa waga stosunkowo nieduża, którą możemy postawić na stole. Zakres ważenia wag stołowych to od 1 kg do maksymalnie 60 kg. Waga stołowa jest najczęściej wykorzystywana jako waga kontrolna do szybkiego odważania i kontrolowania produktów na halach produkcyjnych i magazynach. Kompaktowa konstrukcja wagi stołowej umożliwia na łatwe jej przemieszczanie, a wbudowany akumulator pozwala na pracę wagi elektronicznej w każdym miejscu.

Waga elektroniczna przemysłowa stołowa Valor 7000

Waga elektroniczna przemysłowa magazynowa to waga, która musi sobie poradzić w trudnych warunkach magazynowych. Dobra waga przemysłowa magazynowa to solidna konstrukcja wykonana z odpowiedniej grubości materiałów. Solidna konstrukcja wagi jest gwarancją długiej i bezawaryjnej pracy urządzenia. Waga elektroniczna magazynowa, gdy jest używana do prostych operacji ważenia, najczęściej ma prosty terminal wagowy, umożliwiający korzystanie z podstawowych funkcji wagi. Złącza komunikacyjne wagi magazynowej typu RS 232, USB czy LAN umożliwiają integrację wagi elektronicznej z systemem informatycznym.

Waga elektroniczna przemysłowa magazynowa Defender 5000

Waga elektroniczna przemysłowa pocztowa to najczęściej waga do ważenia przesyłek listowych i paczek. Obecnie, gdy prawie cały handel przeniósł się do sieci to ważenie przesyłek przed wysyłką i przy odbiorze stało się regułą. Od tego ile waży paczka, zależą opłaty firm kurierskich oraz kary za niewłaściwe podanie wagi paczki. Dobra waga elektroniczna paczkowa to podstawowe wyposażenie biura lub magazynu. W zależności od częstotliwości użytkowania można kupić tanią wagę paczkową KERN lub solidną wagę OHAUS. Wagi magazynowe paczkowe często też posiadają kurierzy firm transportowych celem weryfikacji deklarowanej masy paczki.

Waga elektroniczna przemysłowa pocztowa catapult

Waga elektroniczna przemysłowa licząca to profesjonalna waga przeznaczona do liczenia jednorodnych elementów. Liczenie sztuk metodą wagową na wadze liczącej, która posiada trzy wyświetlacze -jest prosta i intuicyjna. Pierwszy wyświetlacz wagi liczącej informuje o masie wszystkich położonych elementów, drugi wyświetla informację o średniej masie elementu ważonego. Na trzecim wyświetlaczu prezentowana jest aktualna ilość elementów znajdujących się na wadze liczącej. Do liczenia dużej ilości elementów stosuje się profesjonalne przemysłowe wagi liczące dwuplatformowe składające się z małej wagi referencyjnej i dużej platformy wagowej lub konstrukcji do ważenia palet.

Waga elektroniczna przemysłowa licząca Ranger 3000

Waga elektroniczna przemysłowa platformowa składa się z platformy wagowej połączonej z miernikiem wagowym. W zależności od warunków użytkowania zalecane jest stosowanie różnych materiałów wykonania platform wagowych. Waga elektroniczna przemysłowa platformowa ze stali lakierowanej to idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych i magazynów. W przypadku, gdy waga musi pracować w środowisku agresywnym, niezbędne jest zastosowanie wagi przemysłowej z platformą wykonaną ze stali nierdzewnej. Wagi elektroniczne przemysłowe platformowe są to wagi czteroczujnikowe o zakresie ważenia od 150 kg i wymiarach platformy większych niż 60 × 60 cm.

Waga elektroniczna przemysłowa platformowa Ve floor

Waga elektroniczna przemysłowa paletowa przeznaczona jest do wygodnego ważenia palet. Typowy rozmiar konstrukcji wagi paletowej jest dostosowany do wymiaru palety Euro. W przypadku stosowania nietypowych palet można zamówić specjalne przemysłowe wagi paletowe dostosowane do ich wymiarów. Konstrukcja wagi paletowej może być nierdzewna lub wykonana ze stali malowanej proszkowo. Waga paletowa ze stali nierdzewnej to doskonały wybór, jeśli waga pracuje na zewnątrz lub w środowisku agresywnym i jest narażona na wodę, sól i inne środki chemiczne. Zakres wagowy wag paletowych zaczyna się od 300 kg, typowa wartość obciążenia to waga paletowa do 2000 kg. Rzadko stosuje się wagi paletowe powyżej 3000 kg ze względu na możliwości podnoszenia palet przez wózki widłowe.

Waga elektroniczna przemysłowa paletowa Ve pallet

Waga elektroniczna przemysłowa płozowa, inaczej zwana jako waga belkowa to idealne rozwiązanie do ważenia długich i wielkogabarytowych materiałów. Wagi przemysłowe płozowe zbudowane są z dwóch belek ważących połączonych przewodem. Typowy maksymalny rozstaw płóz dochodzi do 5-6 m, który umożliwia dostosowanie do wymiarów ważonych materiałów. Wagi płozowe produkują czołowi producenci wag elektronicznych tacy jak AXIS, RADWAG, KPZ, KERN i inni. Typowy zakres ważenia wag płozowych zaczyna się od 600 kg i dochodzi do 6000 kg. Umożliwia to ważenie ciężkich maszyn, zbiorników lub konstrukcji metalowych przed transportem.

Waga elektroniczna przemysłowa płozowa Ufa-600

Waga elektroniczna przemysłowa najazdowa znalazła zastosowanie w przemyśle przetwórstwa spożywczego, chemicznym i farmaceutycznym. Zaletą przemysłowej wagi najazdowej jest możliwość jej szybkiego demontażu i dokładnego wyczyszczenia powierzchni pod nią. Często waga przemysłowa najazdowa posiada specjalne uchwyty umożliwiające wygodne jej uniesienie i sprawdzenie czystości pod nią. Wagi najazdowe wykonane ze stali nierdzewnej spełniają wymogi HACCP i dlatego są chętnie stosowane w przemyśle przetwórczym i farmaceutycznym. Najważniejszą zaletą, jaką posiadają wagi przemysłowe najazdowe, jest obniżona konstrukcja, oraz wygodne najazdy umożliwiające bez trudu zważenie np. ciężkich wózków piekarniczych. Inne zastosowania wagi najazdowej to pralnie lub miejsca, gdzie nie ma możliwości montażu wag fundamentowych.

Waga elektroniczna przemysłowa najazdowa Nfn-600 kern

Waga elektroniczna przemysłowa fundamentowa to waga platformowa osadzona w posadzce. Aby można było zamontować wagi przemysłowe fundamentowe w podłożu, warto o tym pomyśleć na etapie projektowania obiektu lub planując remont. Specjalna rama do zabudowy wagi w posadzkę umożliwia stabilne umieszczenie wagi i zabezpiecza przed przesunięciem w trakcie użytkowania. Producent wagi fundamentowej wraz z ramą dostarcza zalecenia związane z jej posadowieniem, wykonaniem odpływu wody oraz przepustu dla kabla sygnałowego wagi. Dobra waga elektroniczna fundamentowa przy właściwym użytkowania działa bezawaryjne przez wiele lat dzięki temu, że najazd wózkiem na nią odbywa się płynnie bez zbędnych udarów mechanicznych.

Waga elektroniczna przemysłowa fundamentowa BFN kern

Waga elektroniczna przemysłowa mobilna - wózek z wagą to rozwiązanie popularne od kilkudziesięciu lat. Dobre wózki z elektroniczną wagą produkuje kilka firm europejskich: niemiecki KPZ Waagen, Ravas czy KERN. Niestety można też kupić tani wózek z wagą produkcji chińskiej, którego błędy ważenia są rzędu kilkunastu procent. Na szczęście wymienieni wyżej producenci wózków dbają o jakość i można kupić wózek z wagą nawet legalizowany, który spełnia wszystkie wymagania normy. Wózek z wagą umożliwia szybkie i wygodne ważenie bez konieczności transportowania ważonych palet.

Waga elektroniczna przemysłowa mobilna- wózek z wagą Vhb-2 t kern

Waga elektroniczna przemysłowa hakowa jest to rozwiązanie, które umożliwia dokładne ważenie w każdym miejscu. Wagi przemysłowe hakowe posiadają wiele zalet: są małe, stosunkowo lekkie i nie wymagają zasilania sieciowego. Dlatego też chętnie są używane w budownictwie, hurtowniach stali, przemyśle metalowym i stoczniowym. Bardzo popularne są też w rolnictwie, gdzie istnieje możliwość podwieszenia elektronicznej wagi hakowej i zważenia np. bel słomy czy big bag. W naszej ofercie są wagi hakowe przemysłowe wielu producentów polskich i zagranicznych np. AWO, AXIS, KPZ czy KERN.

Waga elektroniczna przemysłowa hakowa HFA

Waga elektroniczna przemysłowa zbiornikowa to waga, która służy do ważenia zbiorników. Najczęściej w trakcie projektowania instalacji uwzględnia się zainstalowanie wagi zbiornikowej na odpowiednich podporach lub elementach montażowych. Ważne jest, aby elementy zbiornika ważonego były połączone w sposób elastyczny z innymi elementami układu i nie powodowały zbędnych naprężeń. Wagi przemysłowe zbiornikowe działają poprawnie tylko wtedy, gdy są pozbawione wszelkich naprężeń mechanicznych. Jako wagę zbiornikową można też wykorzystać dowolną wagę czteroczujnikową, o ile pozwala na to konstrukcja lub zakupić w naszej firmie czujniki tensometryczne do jej budowy.

 

Waga elektroniczna przemysłowa zbiornikowa Ce-q429

 

Waga elektroniczna przemysłowa systemowa to waga, która jest połączona z systemem produkcji lub magazynowym. W naszej ofercie znajdują się wagi, które mają możliwość komunikacji za pomocą złącza RS 232, RS 485, USB czy LAN. Innym rodzajem wagi przemysłowej wpiętej w system automatyki może być platforma wagowa ze wzmacniaczem analogowym. Wyjście analogowe napięciowe 0- 10 V lub prądowe 4-20 mA doskonale się komunikuje ze sterownikami PLC. W naszej ofercie znajdują się platformy wagowe jednoczujnikowe OHAUS i czteroczujnikowe, które można podłączyć do terminala wagowego lub wzmacniacza analogowego. Zastosowane w platformach wagowych tensometry Mettler Toledo gwarantują długą i bezawaryjną pracę.

 

Waga elektroniczna przemysłowa systemowa Kgp-6k kern

 

Waga elektroniczna przemysłowa cena?

Cena wagi elektronicznej najczęściej jest zależna od materiałów, z jakich jest zbudowana oraz marki producenta. Wybór wagi zależy od sposobu, z jakiego zamierzamy korzystać z niej. Jeśli waga ma służyć do sporadycznego ważenia, można podjąć ryzyko zakupu tańszej wagi. Należy pamiętać, że na cenę wagi ma wpływ rodzaj materiału, z której wykonana jest konstrukcji wagi przemysłowej. Konstrukcja miernika wagowego, jego funkcje oraz dodatkowe wyposażenie mają znaczący wpływ na to, jaka będzie cena końcowa przemysłowej wagi elektronicznej.

Wyszukując w przeglądarce hasło: waga przemysłowa Poznań łatwo trafić na nasz sklep internetowy www.moga.pl . Wagi Wielkopolska to sprawdzony od 30 lat zespół ludzi, którzy z przyjemnością pomogą Państwu wybrać właściwą wagę przemysłową. Można w naszym sklepie wybierać wśród różnych producentów wag elektronicznych krajowych i zagranicznych. Dobre i niedrogie wagi Axis, KPZ i Radwag, niezawodne wagi Ohaus i Mettler Toledo. Bogata oferta wag o różnych poziomach zaawansowania Kern, Cas i inne. Wagi Wielkopolska to miejsce, gdzie nie tylko można zobaczyć i kupić wagi, to też bogata oferta serwisu wag oraz akredytowane laboratorium wzorcujące. Zakupione wagi można u nas poddać wzorcowaniu, otrzymując świadectwo wzorcowania wagi wydane przez laboratorium akredytowane w PCA.