Sprawdzanie wagi laboratoryjnej polega na sprawdzeniu wybranego przyrządu pomiarowego przy pomocy minimum jednego wzorca masy. Nominał wzorca masy powinien być zbliżony do ilości odmierzanej substancji. Czynność ta ma na celu stwierdzenie, czy błędy wskazań dla danego obciążenia nie przekraczają błędów dopuszczalnych. Wyniki sprawdzania powinny być zapisywane w „Karcie sprawdzania wagi”. Sprawdzanie ma charakter dobrowolny i nie musi dotyczyć całego zakresu pomiarowego, jednakże w przypadku wag laboratoryjnych kontrola w całym zakresie jest stosunkowo łatwa do przeprowadzenia.

Sprawdzanie wagi laboratoryjnej

Zobacz wszystkie ciekawostki na temat wag laboratoryjnych: