To, w jaki sposób działa waga laboratoryjna, w dużej mierze zależy od konkretnego modelu oraz zastosowanego mechanizmu.

  • waga laboratoryjna mechaniczna. Jeszcze do niedawna wagi laboratoryjne równoramienne powszechne można było spotkać w aptekach i laboratoriach, ale ze względu na dużą ilość używanych odważników potrzebnych do równoważenia masy ważonej substancji oraz sposób tarowania śrutem, obecnie wagi te można najczęściej spotkać w muzeum. Innym rodzajem są mechaniczne laboratoryjne jednoszalkowe wykorzystujące skręcającą się sprężynę – wagi torsyjne.
  • waga elektroniczna z przetwornikiem magnetoelektrycznym produkowana jest już od zeszłego wieku. Zasada działania polega na pomiarze zmian prądu płynącego przez cewkę umieszczona w polu magnetycznym potrzebnego do zrównoważenia siły ciężkości elementu ważonego na szalce.
  • waga elektroniczna laboratoryjna z przetwornikiem wibracyjnym, na którego działa siła umieszczonego na szalce wagi elementu ważonego. Zmiany częstotliwości przetwornika są wprost proporcjonalne do zmian masy mierzonej masy na szalce wagi.
  • waga elektroniczna z przetwornikiem tensometrycznym. Sercem wagi jest belka tensometryczna z naklejonymi tensometrami połączonymi w układzie mostka Wheatstona, zmiany napięcia mostka są wprost proporcjonalne do zmian masy mierzonej masy na szalce.
  • waga elektroniczna z przetwornikiem indukcyjnym - tutaj zamiast tensometrów wykorzystano indukcyjny czujnik przesunięcia składający się z dwóch przeciwnie nawiniętych cewek ruchomego rdzenia i kubka ferrytowego. Przesuniecie rdzenia generuje napięcie wprost proporcjonalne do zmian masy mierzonej masy na szalce.
  • waga elektroniczna z układem pomiarowym typu monobloc – w tym rozwiązaniu układ dźwigni i zawieszek został wykonany z jednego kawałka metalu, ze względu na użyte najnowocześniejsze technologie umożliwił stworzenie doskonałych, powtarzalnych i wyjątkowo odpornych wag elektronicznych, których sercem jest mały przetwornik magnetoelektryczny

Zasada działania wagi laboratoryjnej

Waga laboratoryjna zasada działania w urządzeniach elektronicznych

W elektronicznych wagach laboratoryjnych, za dokładne pomiary odpowiada:

  • mechanizm pomiarowy, który dokonuje przeniesienie siły pochodzącej z masy substancji położonej na szalce
  • miernik wagowy, czyli układ elektroniczny przekształcający sygnał analogowy na cyfrowy z mechanizmu pomiarowego na wskazanie masy. Tak wyznaczoną i wskazaną masę odczytujemy bezpośrednio z wyświetlacza.
  • szalka oraz stopki i poziomiczka, szafka przeciwpodmuchowa

Zobacz wszystkie ciekawostki na temat wag laboratoryjnych: