Ważenie jest podstawową czynnością, którą wykonuje się we wszystkich laboratoriach. Aby otrzymać jak najdokładniejsze wyniki, musimy jednak pamiętać o uwzględnieniu kilku kluczowych czynników, które wpłyną na precyzję naszych pomiarów. Jest to odpowiednio: miejsce ustawienia wagi, stabilna temperatura i wilgotność powietrza. Jak ważyć na wadze laboratoryjnej, aby otrzymać jak najdokładniejsze wskazania?

Zasady ważenia na wadze laboratoryjnej

Umiejscowienie wagi laboratoryjnej

Waga laboratoryjna powinna znajdować się na stabilnym stole (blacie laboratoryjnym), przymocowanym do ściany. Najczęściej blat, na którym jest ustawiona waga, wykonany jest z granitu, co dodatkowo stabilizuje miejsce robocze wagi. W przypadku stosowania zwykłych stołów warto zwrócić uwagę, aby waga była ustawiona bezpośrednio nad nogami (co ogranicza uginanie się blatu roboczego). W miejscach, gdzie występują wibracje, wagi laboratoryjne należy ustawiać na specjalnym stole antywibracyjnym. Konstrukcja takiego stołu ma za zadanie tłumienie wibracji oraz nieprzenoszenie drgań z blatu roboczego podczas korzystania z wagi.

Temperatura w pokoju wagowym

Temperatura może wpływać na wyniki ważenia, dlatego też, w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe, powinna zostać utrzymana na stałym poziomie. Pomiarów nie wykonuje się blisko okien, drzwi lub źródeł ciepła. Nowoczesne wagi wyposażone w automatyczną kalibrację wewnętrzną, posiadają czujnik temperatury. Zmiana temperatury otoczenia o +/- 1,5°C spowoduje uruchomienie procesu adiustacji wewnętrznej.

Wilgotność powietrza

Najlepsza wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu, w którym dokonujemy pomiarów to 45% - 60%.

Zobacz wszystkie ciekawostki na temat wag laboratoryjnych: