Wagosuszarka najprościej mówiąc jest urządzeniem służącym do szybkiego oznaczania zawartości wody lub suchej masy w badanej próbce. Składa się z dwóch głównych elementów czyli wagi oraz urządzenia grzewczego, którym może być lampa halogenowa, promienni podczerwieni, metolowa grzałka oraz od jakiegoś czasu niektórzy producenci do suszenia używają również mikrofal.

Najpopularniejsze są wagosuszarki z mechanizmem wagowym do max. 50g ale oczywiście występują też modele o udźwigach nawet do 200g natomiast zakres temperatur jakimi dysponują to od 40 do 160 stopni w wersjach standardowych oraz są modele, które mogą się suszyć w temperaturze nawet do 250 stopni.

Wagosuszarka OHAUS

Punktem odniesienia określania wilgotności jest metoda suszarkowa, natomiast wagosuszarka to urządzenie technologiczne do szybkiego określania wilgotności w dużo krótszym czasie. Bardzo ważne jest to żeby wynik jednej i drugiej metody był porównywalny.

 Zasada działania wagosuszarki jest bardzo prosta i można opisać ją w kilku punktach:

 • Przygotowanie próbki : aby wyniki były wiarygodne próbka do suszenia powinna być odpowiednio przygotowana. Główną rolę w tym przypadku odgrywa rozdrobnienie próbki ponieważ od tego zależy jaki wyniki uzyskany po suszeniu. Produkty o dużej granulacji należy zawsze przed suszeniem odpowiednio rozdrobnić. Jeśli jest taka możliwość próbkę należy rozkruszyć lub też w przypadku produktów twardszych zmielić. Ważne jest użycie odpowiedniego młynka laboratoryjnego, który zminimalizuje odparowanie z próbki wilgoci, ponieważ podczas mielenia wydziela się ciepło. Płyny wylewamy bezpośrednio na szalkę najlepiej na specjalistyczny filtr z włókna szklanego. Podstawą wiarygodności wskazań jest w równomierne rozłożenie na powierzchni szalki próbki. Dotyczy to w szczególności materiałów sypkich.

 • Dobór odpowiednich parametrów (temperatura) : Temperatura odgrywa istotne znaczenie przy suszeniu próbek. Zbyt niska temperatura może doprowadzić do sytuacji, w której próbka jest niedosuszona przez co wynik może być zbyt niski w stosunku do spodziewanego. Zbyt wysoka temperatura może próbkę spalić lub też w przypadku gęstych płynów może na powierzchni utworzyć błonę, która powoduję zatrzymanie wody w próbce przekłamując wyniki. Wielu producentów stara się pomóc w doborze odpowiednich parametrów suszenia umieszczając w instrukcjach obsługi przykładowe parametry suszenia dla różnych produktów z różnych branż. Bardzo pomocne przy doborze parametrów mogą okazać się również Polskie Normy PN z których korzysta wielu użytkowników i zgodnie z nimi dobiera temperaturę suszenia.

 • Dobór odpowiednich parametrów (profil suszenia) : większość wagosuszarek posiada zaprogramowane 3-4 metody suszenia (w zależności od producenta) i są to kolejno : profil standardowy, profil szybki, profil schodkowy oraz profil łagodny.
  • Profil standardowy jest najczęściej wybieraną metodą i polega na tym, że ustawia się tylko temperaturę w jakiej dana próbka ma być suszona.
  • Profil szybki wybierany jest przez użytkowników którzy chcą aby zadana temperatura była osiągnięta bardzo szybko. W takiej sytuacji wagosuszarka bardzo szybko się nagrzewa do temperatury przekraczającej 20-30% temperatury zadanej a następnie źródło ciepła jest odłączane i temperatura opada do zadanej wartości po czym urządzenie podtrzymuje wcześniej zaprogramowaną temperaturę.
  • Profil schodkowy jest polecany szczególnie dla tych którzy muszą nadzorować proces suszenia i polega on na tym, że ustala się tzw. progi gdzie użytkownik może zadeklarować w jakim czasie temperatura ma się zmieniać : np. 70 stopni przez 2 minuty, później 90 stopni przez minutę, 110 stopni przez 2 minuty itd.
  • Profil łagodny polega tylko na ustaleniu przez jaki czas zaprogramowana temperatura ma zostać osiągnięta.

 • Dobór odpowiednich parametrów (sposób zakończenia) : sposób zakończenia pomiaru jest bardzo ważny w procesie suszenia. W wagosuszarkach suszenie możemy zakończy na 3 sposoby :

  • Automatyczny - polega na tym, że wagosuszarka co jakiś określony czas wykonuje próbkowanie masy badanego produktu i w zależności od tego jak zmienia się masa uznaje czy dany produktu jest już wysuszony czy też nie. Przykładowo jeżeli np. w ciągu 30 sekund masa próbki nie zmienia się więcej niż o 1 mg wagosuszarka uznaje próbkę za wysuszoną i przerywa proces. W wagosuszarkach najczęściej występują 3-4 programy automatyczne charakteryzujące się odpowiednio dobranym czasem próbkowania. Wybór automatycznego zakończenia ma znaczenie przy długości pomiaru i zależy od niego również ostateczny wynik pomiarów. Proces suszenia może być krótszy (niebezpieczeństwo niedosuszenia próbki) lub dłuższy (próbka może się spalić a wagosuszarka będzie nadal suszyła). W niektórych wagosuszarka istnieje możliwość definicji tego parametru wg. własnych preferencji.

  • Czasowy - polega na ustawieniu na wagosuszarce czasu po jakim ma się zakończyć proces suszenia.

  • Ręczny - polega na wciśnięciu przez użytkownika przycisku Stop na wagosuszarce

Wagosuszarka jest urządzeniem wszechstronnym i może znaleźć zastosowanie w każdej branży przemysłu niezależnie od tego co jest produkowane. Ciągły wzrost popularności wagosuszarek nie idzie jednak w parze z polskim ustawodawstwem i póki co ciężko znaleźć wzmiankę na temat wagosuszarek chociażby w Polskich Normach PN, które do tej pory w wielu branżach są wyznacznikiem nadzoru nad produkowanym towarem.

Warto zapoznać się z naszym poradnikiem - analiza wilgoci.

Najnowsze wagosuszarki MB120 wyposażone zostały w tryb pracy, który pozwala wstępnie określić parametry suszenia dla badanej próbki. Dodatkowo wagosuszarki z graficznym wyświetlaczem pozwala na prezentację krzywej suszenia na wyświetlaczu.

Korzystając z wagosuszarki warto również zaopatrzyć się w dodatkowe materiały eksploatacyjne lub akcesoria:

 1. Aluminiowe szalki jednorazowe zwane również tackami do wagosuszarki

 2. Metalowe szalki wielokrotnego użycia

 3. Termometr, który umożliwia sprawdzenie i ewentualną korektę komory grzewczej wagosuszarek serii MB firmy OHAUS

 4. Filtry z włókna szklanego

 5. Drukarka do drukowania raportu z procesu suszenia