Wagosuszarka co to jest?

Wagosuszarka jest to elektroniczna waga laboratoryjna i suszarka laboratoryjna umieszczona w jednej obudowie. Najczęściej dokładność wagosuszarki – wagi laboratoryjnej wynosi 1 mg, natomiast obciążenie maksymalne wagosuszarki nie przekracza 100g. Komora suszarnicza wagosuszarki umożliwia ustawienie temperatury w zakresie od 40 do 250 C.

wagosuszarka ohaus budowa

Wagosuszarka OHAUS MB120 umożliwia przechowywanie do 100 metod oraz 1000 wyników pomiaru. Produkt przeznaczony dla wymagajacych uzytkowników .Przechowywane wyniki można eksportować, a metody udostępniać pomiędzy wieloma urządzeniami.

Wagosuszarka do czego służy?

Wagosuszarka służy do w miarę szybkiego i dokładnego określenia zawartości wilgoci w badanych materiałach. Badane mogą być płyny, proszki, pasty i ciała stałe. Zastosowanie wagosuszarki umożliwia na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wynik  w stosunku do metody tradycyjnej.

axis wagosuszarka

Wagosuszarka Axis ATS służy do szybkiego i dokładnego wyznaczania wilgotności. Zastosowany wyswietlacz graficzny w intuicyjny sposób prezentuje proces suszenia.

Wagosuszarka jak działa?

Wagosuszarka zasada działania. Wagosuszarka to dwa urządzenia: waga laboratoryjna i suszarka, które umieszczone zostały w jednej obudowie i wzajemnie się komunikują. Wagosuszarka ma wspólny panel sterowania wagi i suszarki z wyświetlaczem. Zadaniem wagi elektronicznej umieszczonej w wagosuszarce jest zważenie i ciągła kontrola masy próbki badanego materiału oraz przekazanie informacji o zakończeniu procesu suszenia, czyli braku ubytku masy próbki znajdującej się na szalce wagi. Suszarka najczęściej znajduje się nad wagą i ogrzewa szalkę wagi, na której znajduje się próbka badanego materiału. Suszarka posiada czujnik temperatury i utrzymuje stała zaprogramowaną przez użytkownika temperaturę suszenia w komorze wagosuszarki, w której znajduje się badana próbka materiału. Po uzyskaniu informacji od wagi  o zakończeniu suszenia, czyli braku ubytku masy próbki urządzenie wyłącza elementy grzejne wagosuszarki. Informacja o masie początkową badanej próbki oraz końcowej umożliwia obliczenie ubytku masy i obliczenia zawartości wilgoci w % i zaprezentowanie wyniku na wyświetlaczu.

ohaus MB

SmartGuide™ Ohaus MB 120 rewolucyjna funkcja automatycznie analizuje próbkę i tworzy metodę, eliminując konieczność zgadywania w początkowej konfiguracji

Wagosuszarka Cena.

Cena wagosuszarki zależy od wielu czynników:

1.Dokładności i zakresu zabudowanej wagi w urządzeniu
2.Komory suszarniczej wielkości oraz zakresu temperatury suszenia
3.Sposobu suszenia i wykorzystanego źródła ciepła
4.Dodatkowe funkcje wagosuszarki i udogodnienia nie mające wpływu na dokładność pomiaru, ale umożliwiające wygodniejsze korzystanie z urządzenia. Przykładem jest kolorowy wyświetlacz, porty USB,Wi-Fi, BT, drukarka, otwierana pokrywa automatycznie, wyświetlacz dotykowy itp.
5.Marka producenta wagosuszarki np. Mettler Toledo, Ohaus, Axis, Radwag, Cas, Kern, Shimadzu, Sartorius i inne

wagosuszarka kern

Moisture analyser DLB-2020a KERN. Wagosuszarka DLB-2020a KERN zastosowano halogen 400W ze szkła kwarcowego jako układ grzewczy oraz czytelny wyswielacz LCD 17mm

Czy pomiar wilgotności wagosuszarką jest dokładny?

Dokładność wagosuszarki a dokładność wykonanych pomiarów wagosuszarką to dwie zupełnie różne sprawy.

Dokładność wagosuszarki zależy od dokładności i stabilności układu ważącego wagi. Parametry metrologiczne podawane w kartach katalogowych przez producentów nie oddają rzeczywistych walorów oferowanego sprzętu, najczęściej są takie same i jak tu wybrać ?

Dokładność pomiaru zawartości wilgoci wagosuszarką zależy od:
- rzeczywistej dokładności wagosuszarki ( nie tej z karty katalogowej)
-warunków środowiskowych, gdzie jest użytkowana wagosuszarka (stabilność stołu wagowego,drgania,temperatura, podmuchy)
-sposobu pobrania i przygotowania próbki (pobranie, przygotowanie- jednorodność, przechowywanie)
-sposobu umieszczenia próbki na szalce
-dobrania parametrów suszenia i przebiegu procesu suszenia ( pryskanie,spalenie próbki)
-rozkładu temperatury w komorze suszarki i wyborze źródła ciepła wagosuszarki
- znajomości instrukcji obsługi wagosuszarki i jej przestrzegania (wystudzenie komory, kontrola metrologiczna wagosuszarki, sprawdzenie, wzorcowanie)
-dobrania parametrów do właściwości suszonych materiałów ( wybór programów suszenia)

 

pomiar wilgotnosci wagosuszarka

Wagosuszarka dokładność pomiaru a cena

Cena wagosuszarki  tak samo jak i innego sprzętu pomiarowego wiąże się z prostą zależnością im wyższa cena tym lepsza jakość. Nie znaczy to że musimy kupowć najdroższą wagosuszarkę aby z niej być naprawdę zadowolonym. Wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka poniższych pytań, zrezygnować jak się da z niepotrzebnych funkcji i cieszyć się z dokonanego wyboru. 

Celem zakupu wagosuszarki jest szybka i powtarzalna kontrola wilgotności w badanych materiałach. Na początek należy zadać sobie pytanie

1.Jakiej dokładności pomiaru naprawdę oczekuję?
2.Jakie funkcje wagosuszarki są mi niezbędnie potrzebne?
3.Kto będzie obsługiwał wagosuszarkę i w jakich warunkach?
4.Jak często będę wykonywał pomiary?
5.Czy znam parametry fizyczno- chemiczne mojego materiału, który chcę badać?

 Dopiero gdy znamy odpowiedzi na te pytania, to nasi konsultanci mogą pomóc  dobrać właściwą wagosuszarkę. Nie musi być to najdroższa wagosuszarka, aby była  to najlepsza wagosuszarka dla Państwa potrzeb.