Wielu naszych Klientów w swoich laboratoriach, na produkcji czy też podczas badań w terenie używa phmetrów i konduktometrów.
Możemy zapytać w skrócie: co jest jednostką pehametru, a co jednostką pehametru? 

Wskazanie, w jakiej jednostce pojawi się na wyświetlaczu naszego miernika przewodności, czyli konduktometru, a wartość, w jakiej jednostce wyświetli się na ekranie phmetru?


phmetr s213

Dwukanałowy miernik do pomiaru pH i przewodnictwa SevenCompact Duo Mettler Toledo -model S213 na wyświetlaczu pokazuje  jednocześnie wyniki w pH oraz w µS/cm


Konduktometr - jednostka przewodnictwa

konduktometr s3 -wyświetlacz

µS/cm jako jednostka przewodnictwa - wskazanie konduktometru Seven2Go Routine Mettler Toledo -model S3

Urządzeniem, które mierzy przewodność elektryczną, jest konduktometr. Jednostką przewodności elektrycznej w układzie SI jest Simens – odwrotność oma (jest to jednostka pochodna układu SI). Nazwa jednostki Simens pochodzi od nazwiska niemieckiego inżyniera Wernera Siemensa. Simens zapisujemy jako S.

Najczęściej do określania przewodności elektrolitycznej używamy jednostki mikrosimens na centymetr, czyli µS/cm lub milisimens na centymetr mS/cm, a także simens na cm S/cm

seven Excellence MEttler toledo do pomiaru przewodności

Pomiar przewodnictwa za pomocą miernika Seven Excellence Mettler Toledo -model S700

konduktometr s3 i S7

Seven2Go konduktometr -jednostka przewodności na miernikach S3 i S7 Mettler Toledo

Wzorce przewodności, czyli standardy konduktometryczne służą do kalibracji i weryfikacji sondy konduktometrycznej. Wartość wzorców przewodnictwa firmy Mettler Toledo jest wyrażona µS/cm lub mS/cm.

wzorce przewodności Mettler Toledo

Standardy konduktometryczne można zakupić w naszym sklepie internetowym www.moga.pl w dwóch pojemnościach:


Pehametr - jednostka pomiaru pH

pH to właściwość chemiczna roztworu wodnego, która wskazuje stopień kwasowości lub zasadowości. Wartości pH mogą wynosić od 0 do 14 pH. Przy pH w zakresie od 0 do 7 mówimy o odczynie kwaśnym, natomiast między 7 a 14 mówimy o odczynie zasadowym. pH 7 ma odczyn neutralny.

skala pH

Skala pH -wartości pH wybranych produktów

Skala pH opiera się na aktywności jonów wodorowych [H3O+] w roztworach wodnych.

Tradycyjnie pH definiuje się jako:

pH = –log10[H3O+]
czyli ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów wodorowych wyrażonych w molach na decymetr sześcienny

phmetr, jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie służące do pomiaru pH w próbkach. Jednostką jest pH.

phmetr Seven Compact S210 - wyświetlacz

miernik do pomiaru pH SevenCompact Mettler Toledo -model S210 

jednostka pH phmetr Seven2go S8

Jednostka pH - phmetr przenośny Seven2Go Pro Mettler Toledo - model S8

Roztwory buforowe, inaczej zwane buforami pH używane są do kalibracji elektrody pehametrycznej. Wartość wzorców buforowych firmy Mettler Toledo jest wyrażona w pH.


bufory do kalibracji elektrody Mettler Toledo

Tak samo, jak w przypadku standardów konduktometrycznych, w naszym sklepie internetowym www.moga.pl mogą Państwo zakupić bufory techniczne Mettler Toledo w dwóch pojemnościach:

Aktualnie w promocyjnej cenie oraz dostępne od ręki na magazynie mamy roztwory buforowe w butelkach 250 ml o wartościach pH: 2,00; 4,01; 7,00; 9,21; 10,00; 11,00.


Ponadto w naszym sklepie internetowym mogą Państwo zakupić produkty Mettler Toledo, takie jak:


Nasz opiekun produktu - Joanna Kulińska chętnie pomoże Państwu w doborze odpowiedniego sprzętu oraz przygotuje ofertę. Zapraszamy do kontaktu tel. 784 646 675 asia@moga.pl