Palety to podniesione platformy, które służą składowaniu i przenoszeniu większych ilości towarów. Najczęściej do ich wykonania wykorzystuje się drewno, a standardowe wymiary wynoszą 1000 × 1200 mm oraz 800 × 1200 mm. Do ich ważenia służą wagi platformowe znajdujące się w halach i magazynach, takie jak waga platformowa 1500 kg lub waga platformowa 2000 kg, a także wózek paletowy z wagą.

paleta euro

Palety są ogromnym wsparciem procesów transportowych i logistycznych na całym świecie, umożliwiając wygodną i sprawną translokację wielu opakowań jednocześnie. Pojawiające się potrzeby standaryzacji rozmiarów palet, mające na celu optymalne wykorzystanie powierzchni składowania doprowadziły do powstania europalety. Sprawdź, czym jest europaleta, jakie ma wymiary oraz ile waży paleta euro, a także poznaj korzyści związane z jej stosowaniem.

Czym jest paleta euro?

Europaleta EUR (EPAL) w odróżnieniu od zwykłych palet przemysłowych musi spełniać wiele wymagań konstrukcyjnych, określonych przez normę europejską UNE-EN 13698-1.

Jest to drewniana konstrukcja, posiadająca płaską powierzchnię, którą wykorzystuje się do transportowania różnorodnych towarów. Do wykonania blatu oraz płóz stosuje się lite drewno, z kolei wsporniki produkowane są z drewna rozdrobnionego lub litego.

palety euro

Europalety można podzielić na trzy grupy:

 • jasne, bez uszkodzeń,
 • ciemniejsze, pozbawione znacznych uszkodzeń,
 • ciemne, które mogą zawierać uszkodzenia, jednakże niewykluczające ich z użytku

Wymiary palet EUR zostały ujednolicone przez wspominaną już normę europejską i wynoszą 1200 x 800 mm. Przyjęcie właśnie takich rozmiarów wynika z wielokrotności wymiarów standardowych pojemników skrzyniowych z tworzywa sztucznego. Należy również zaznaczyć, że europaleta jest przystosowana do powierzchni załadunkowej w kontenerach morskich oraz samochodach ciężarowych. Dzięki temu w przyczepie samochodu ciężarowego możemy zmieścić 33 palety (przy ułożeniu długim bokiem wzdłuż przyczepy), natomiast w kontenerze morskim jedynie 4-5 euro palet.

Wysokość palety euro, na którą wpływa 9 klocków z deskami i belkami to natomiast 144 mm. Całkowite wymiary palety euro wraz z wysokością palety wynoszą zatem 1200  x800 x 144 mm.

Aby paleta mogła uzyskać oznaczenie EPAL, musi spełniać również inne wymagania jakościowe, określone w standaryzującej ją normie. Palety euro są platformami wytrzymałymi i solidnymi, przystosowanymi do intensywnego eksploatowania. Do bardzo ważnych elementów ich konstrukcji zalicza się ponadto ostre górne krawędzie prowadnic oraz fazowanie na czterech rogach. Pozwalają one na łatwiejsze i wygodniejsze wciąganie i ustawianie palet w magazynach.

Paleta euro waga

Ile waży euro paleta? To zdecydowanie jedno z najczęściej zadawanych pytań. Waga palety euro wynosi 25 kg. Dla takiej wagi palety nośność waha się od 1000 do 1500 kg, w zależności od rozmieszczenia ładunku. Maksymalna nośność statyczna (gdy paleta będzie tylko nośnikiem dla ładunku, bez jego przemieszczenia) wynosi z kolei 4000 kg. Europaleta posiada również obciążenie dynamiczne do 1000 kg. Do pomiarów stosuje się wagę do palet m.in. wagę platformową oraz wózki paletowe z wagą.

wózek paletowy z wagą

Wymiary poszczególnych elementów euro palety

Ze względu na wymiary, wyróżnia się cztery rodzaje palet drewnianych euro:

 • EUR1 800x1200 mm

 • EUR2 1200x1000 mm

 • EUR3 1000x1200 mm

 • EUR6 800x600 mm

Wymiary składowych elementów standardowej palety EUR1 800x1200 mm wynoszą:

Podstawowe wymiary

DŁUGOŚĆ
[mm]

SZEROKOŚĆ
[mm]

WYSOKOŚĆ
[mm]

PALETA WAGA
[kg]

Standardowa paleta EUR

1200

800

144

25

Element i ilość

DŁUGOŚĆ [mm]

SZEROKOŚĆ [mm]

GRUBOŚĆ [mm]

2 deski górne skrajne

1200

145

22

2 deski dolne skrajne

1200

100

22

1 deska dolna środkowa

1200

145

22

1 deska góra środkowa

1200

145

22

2 deski górne pośrednie

1200

100

22

3 wzdłużnice

800

145

22

6 wsporników zewnętrznych

145

100

78

3 wsporniki środkowe

145

145

78

 

Waga paletowa historia

Wagi paletowe są używane jako sztywne podłoże do przewożenia i składowania większych ilości produktów, umieszczonych w odpowiednich skrzynkach, pudłach lub kartonach. Zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie za pomocą wózków widłowych.

waga paletowa

W krajach europejskich najbardziej znaną platformą jest właśnie paleta EUR. Waga euro palety to 25 kg. Pierwsza normalizacja miała miejsce w roku 1950. Od tego czasu dla oznaczania palet zaczęto posługiwać się znakiem towarowym EUR, należącym do Międzynarodowej Organizacji Kolejowej (MOK). Ówczesne wymiary wynosiły 800x1200x144 mm. Europaleta odniosła wtedy duży sukces, stając się uniwersalnym modelem do wszystkich wózków widłowych.

W roku 1991 powstał niezależny oddział normalizacyjny o nazwie Europejskie Stowarzyszenie Palet, wykorzystujący oznaczenie EUR i EPAL. Uzyskanie takiego znaku towarowego wiązało się z koniecznością spełniania wielu wymagań, określonych w normie europejskiej. Podwójne oznaczenie stosowano do roku 2013, a od tego momentu palety oznaczane są jedynie jako EPAL na lewym lub środkowym wsporniku.

Przedsiębiorstwa produkujące europalety muszą posiadać specjalną licencję EPAL. Ten sam wymóg dotyczy firm, które dokonują ich napraw. W serwisie konieczne jest m.in stosowanie specjalistycznych gwoździ o odpowiednim oznaczeniu.

Zalety wag paletowych

Najczęściej spotkanymi paletami euro są palety o konstrukcji drewnianej. Do zalet tego typu modeli zalicza się ich dużą wytrzymałość, solidność, a także łatwą i nieskomplikowaną naprawę. Palety te pozyskuje się w sposób ekologiczny, z naturalnych surowców, które po zakończeniu użytkowania mogą zostać przerobione m.in. na meble.

waga paletowa

W mniejszym stopniu w obrocie wykorzystywane są również palety z tworzyw sztucznych. Ich żywotność szacuje się na 10-15 lat, a na czas ten bezpośrednio wpływa częstotliwość i sposób użytkowania. Walorem palet z plastiku jest ich duża odporność na zawilgocenie, a także związana z tym stała waga palety euro. Swoje zastosowanie znajdują one m.in w przemyśle spożywczym, eksporcie oraz do regałów wysokiego składowania.

Powszechne wykorzystywanie znormalizowanych konstrukcyjnie europalet w transporcie i logistyce:

 • Zwiększa efektywność produkcji oraz umożliwia sprawniejszy transport i wygodniejsze magazynowanie.
 • Ogranicza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów ze względu na wysoką jakość wykonania oraz trwałość i stabilność palet.
 • Pozwala utrzymać neutralny bilans CO2, co związane jest z naturalnym procesem pozyskiwania palet (palety drewniane).
 • Umożliwia transport towarów na dowolnych wózkach widłowych, takich jak wózki paletowe z wagą.

Planując wyposażenie swojego przedsiębiorstwa w europalety, możemy wybierać spośród modeli nowych, jak i używanych. Każde z tych rozwiązań ma oczywiście zarówno swoje plusy, jak i minusy. Do korzyści związanych z wyborem już eksploatowanej palety zalicza się z pewnością jej niższą cenę.

W tym przypadku warto jednak mieć na względzie, że stan techniczny wybranych przez nas egzemplarzy może wymagać napraw lub serwisu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nowe palety, mimo że droższe, są wyposażeniem solidnym i trwałym, które będzie służyć swoim celom przez długie lata.