Co to jest działka odczytowa wagi elektronicznej? Często szukamy wagi, która waży z dokładnością 1 g lub kilka miejsc po przecinku. Przeglądając oferty różnych firm, zauważymy, że ceny różnią się nie o kilka procent, ale czasami są wielokrotnie wyższe. Na czym polega różnica w cenie wagi z tą samą działką odczytową? Czy aby działka odczytowa wagi to nie to samo co dokładność wagi?

 

działka odczytowa wagi to najmniejsza cyfra

 


 

Co to jest działka odczytowa wagi elektronicznej?

Działka odczytowa wagi elektronicznej jest to najmniejsza cyfra, jaką możemy zobaczyć na wyświetlaczu wagi elektronicznej. Wartość działki odczytowej jest taka sama jak monet i może wynosić 1,2 lub 5. W niektórych wagach może to być 10, 20, lub 50, a nawet 100 dotyczy; to zwykle dużych wag elektronicznych np. samochodowych, gdzie tego typu prezentacja jest wygodniejsza dla użytkownika. W małych dokładnych wagach ta cyfra może być poprzedzona kilkoma zerami po przecinku.

 

waga Ohaus - precyzyjna waga z dokładnością 0,001 g

 


 

Co to jest dokładność odczytu wagi?

Dokładność odczytu wagi to jest ta sama działka odczytowa wagi elektronicznej, o której pisaliśmy wcześniej, często nazywana jako d na tabliczce znamionowej wagi lub na klawiaturze wagi przy wyświetlaczu masy. Oczywiście może ona wynosić 1,2 lub 5 z jednostką masy wyrażonej wg SI dopuszczalne t — tona (1000 kg), kg — kilogram (1000 g), g — gram i w wagach analitycznych mg, czyli miligram 0,001 g.

 

dokładność odczytu wagi to działka elementarna wagi

Dokładność odczytu wagi, czyli działka elementarna wagi ma wartość taką jak mają monety 1, 2 lub 5, lub banknoty 10,20,50 i jest oznaczana na tabliczce lub froncie wagi wraz z jednostką masy jako mała litera d. Na zdjęciu jest to d = 0,001 g. Wagi japońskiego producenta Vibra są wyposażone w bardzo stabilny unikalny układ pomiarowy kamertonowy.

 


 

Co to jest działka elementarna wagi?

Działka elementarna wagi wyrażona jest w jednostkach masy jako wartość różnicy między wartościami dwóch kolejnych wskazań wagi. Działka elementarna wagi oznaczona jest przez producenta wagi w kartach katalogowych jako litera d. Podsumowując, działka elementarna wagi elektronicznej jest tym samym co dokładność odczytu wagi elektronicznej oraz działka odczytowa wagi elektronicznej. Działka elementarna wagi wyrażona jest ona najczęściej w legalnej w jednostce masy (wg SI, dotyczy to wag podlegającej prawnej kontroli metrologicznej, czyli legalizacji) i może wynosić 1,2 lub 5 i nie ma nic wspólnego z dokładnością wagi.

 


 

Działka elementarna wagi, a dokładność wagi?

Uwaga: działka elementarna wagi nigdy nie jest równa dokładności wagi! Podstawowym błędem większości niewtajemniczonych w świat metrologii przyszłych użytkowników wag jest oczekiwanie, że działka odczytowa wagi elektronicznej będzie równa jej dokładności. Do czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) było niby nieco łatwiej, praktycznie każda waga była legalizowana i podlegała Prawu o Miarach oraz były podane dopuszczalne błędy wagi. Jednak to nadal nie jest to odpowiedź na nasze pytanie. Inne były błędy i kryteria przy legalizacji, a inne obiegowe i inne obowiązywały w zależności, przez jaki podmiot były one wykonywane.

 

w dobrych wagach elektronicznych często błąd wagi nie przekracza kilku działek odczytowych

 


 

Legalizacja wagi a dokładność wagi?

Legalizacja wagi a dokładność wagi. Na szczęście jesteśmy już w Unii Europejskiej i jako użytkownicy wag mamy dostęp do wszystkich dostępnych na świecie wag elektronicznych. Pojawiły się np. bardzo dokładne wagi liczące, które ze względu na obowiązujące przepisy prawne przed 2004 nie mogłyby, by być wprowadzone do obrotu. Obecnie wagi elektroniczne podlegające legalizacji zostały podzielone na klasy dokładności od 1 do 4 i są oznaczone jako kreski, cyfry rzymskie znajdujące się w elipsie.

 

tabliczka z oznaczeniem legalizacji wagi III klasy

 

Obecnie obowiązującą normą PN-EN 45501 precyzuje, jakie błędy graniczne może posiadać waga legalizowana, jednak zaznacza, że błędy w użytkowaniu mogą być dwukrotnie większe. Co w praktyce w skrajnych przypadkach może oznaczać, że np. dla wagi analitycznej o dokładności 0,01 mg błąd dopuszczalny wynosi 2 mg, czyli 200 działek elementarnych i jest zgodny z prawem prawidłowym wskazaniem.

 


 

Działka odczytowa wagi, legalizacja a wzorcowanie wagi

Aby sprawdzić, jaka jest naprawdę dokładność wagi, i jak się to ma wartość działki odczytowej wagi do jej dokładności, należy taką wagę poddać wzorcowaniu. Najlepiej wagę poddać wzorcowaniu w akredytowanym laboratorium masy.

 

wzorce masy niemieckiego producenta KERN

Wzorce masy firmy KERN dostępne są w naszym sklepie internetowym. Idealne są do samodzielnego sprawdzania i określenia faktycznej dokładności; wag elektronicznych przez użytkownika. Przy doborze wzorców należy pamiętać, aby suma błędów wzorców nie przekraczała 1/3 działki odczytowej.

 

Obecna pandemia w doskonały sposób pokazuje nam na przykładzie popularnych termometrów do; pomiaru temperatury ciała, jaka może być jakość pomiarów sprzętu pomiarowego. Powszechny jest pomiar temperatury termometrami elektronicznymi. Większość dostępnych na rynku termometrów ma tę samą działkę odczytową 0,1 C. Pomiary wykonane różnymi termometrami w tym samym miejscu i tym samym czasie i na tej samej osobie mogą różnic się o kilka stopni, czyli kilkanaście lub kilkadziesiąt działek odczytowych termometru. Tylko czy jesteśmy w stanie takie różne wyniki akceptować. Podsumowując, działka elementarna wagi elektronicznej jest tym samym co dokładność odczytu wagi elektronicznej oraz działka odczytowa wagi elektronicznej. Wyrażana jest ona w jednostce masy i może wynosić 1,2 lub 5 i nie ma nic wspólnego z dokładnością wagi.

 

laboratorium akredytowana posiada niezbędne wyposażenie i wiedzę aby wykonać prawidłowo wzorcowanie wagi

 


 

Wzorcowanie wagi elektronicznej

Podczas wzorcowania wagi elektronicznej w laboratorium akredytowanym zostają wyznaczone błędy wskazań oraz określona niepewność pomiaru badanej wagi. Często w przypadku tanich wag zwłaszcza nieznanych producentów użytkownik przeżywa szok. Wcześniej był przekonany, że wskazania wagi są to prawidłowe i nie liczył się z tak dużymi błędami, jakie zostały przedstawione na świadectwie wzorcowania. Ujawnione błędy i wskazania wagi mają bezpośrednio wpływ na jego badania lub proces technologiczny. Często dowiaduje się, aby waga działała prawidłowo, jest konieczne posiadanie wzorca masy przeznaczonego do jej adiustacji (kalibracji -potocznie). Odważnik-wzorzec musi być o określonej masie i klasie dokładności.

 

waga SBS-LW-10000A

Tania waga elektroniczna SBS-LW-10000A (cena netto około 250 zł) o dużej rozdzielczości 100 000 działek elementarnych zgodnie z ogólnymi zasadami wymaga stosowania wzorca masy klasy F1 10 kg- błąd wzorca wg OIML R111: 2004 wynosi max. +/- 50 mg. Zastosowanie tańszego wzorca masy 10 kg klasy M1 to już tylko dodatkowy błąd wzorca 500 mg, czyli 5 działek elementarnych naszej wagi.

 

wzorzec masy10 kg klasy F1 TROEMNER

Wzorzec masy 10 kg klasy F1 firmy TROEMNER niezbędnie potrzebny do prawidłowej pracy wagi SBS-LW-10000A (cena katalogowa około 2 600 zł netto) dostępny w naszym sklepie internetowym

 

Przy wagach o większej dokładności powyżej 3000 działek odczytowych bezwzględnie wskazana jest adiustacja (z ang. Adjustment). Adiustacja wewnętrzna (wewnętrznym odważnikiem adiustacyjnym/kalibracyjnym) lub zewnętrznym wzorcem masy używanym jako (zewnętrzny odważnik adiustacyjny/kalibracyjny) umożliwia przywrócenie najlepszych właściwości metrologicznych wagi. Zostają wtedy zniwelowane błędy powstałe w wyniku nagrzewania wagi i niekorzystnych zmian temperatury oraz błędy powstałe w wyniku różnicy przyspieszenia ziemskiego miejsca wyprodukowania i używania wagi.

 

 

Dobrej jakości waga elektroniczna z adiustacją zewnętrznym wzorcem masy jest zwykle tańsza od jej odpowiednika z adiustacją wewnętrzną. Jednak jest wymagany wzorzec masy wykonany w odpowiedniej klasie dokładności, aby zapewnić prawidłowe wskazania.

 

 

Waga Ohaus Pioneer PX to waga, która posiada wewnętrzny mechanizm (kalibracji) adiustacji. Adiustacja wewnętrzna może być uruchamiana automatycznie po przekroczeniu określonego czasu lub zmian temperatury. Adiustacja wewnętrzna gwarantuje dokładne wyniki i jest łatwa do przeprowadzenia, niepotrzebny jest wzorzec masy, rękawiczki lub pinceta.

 


 

Po co jest działka odczytowa, jak nie świadczy wcale o dokładności wagi?

Jeżeli jedynym kryterium zakupu wagi jest podany parametr d, czyli już wcześniej wspomniana działka elementarna, działka odczytowa lub dokładność odczytu to przyszły użytkownik może wybierać pomiędzy wagą wartą kilkaset złotych do ponad 10 tys. złotych.
Dlaczego taka jest różnica w cenie? Najtańsza waga pokazuje tylko z dokładnością wybranej działki, a wskazanie drugiej wagi jest najbliżej zadanej masy. Aby uzyskać właściwe pomiary, producent wagi musi użyć do produkcji wagi odpowiednio dobrej jakości komponenty wagowe, które mają istotny wpływ na jakość produktu oraz cenę wagi.

 

 

Dobrej jakości, stosunkowo niedroga waga OHAUS serii PR. Adiustacja wagi zewnętrznym wzorcem gwarantuje doskonałe parametry metrologiczne.

 


 

Dokładność odczytu wagi, dokładność wagi oraz cena wagi i jej wybór

Na naszej stronie internetowej są proste filtry, według których można sortować dostępne wagi między innymi pod względem działki elementarnej d. W ofercie sklepu jest kilka tysięcy dostępnych wag w różnych cenach i dostępnych opcjach. Najlepiej jest skorzystać z doświadczenia naszych konsultantów, którzy pomogą dobrać najlepszą wagę w najlepszej cenie dla Państwa potrzeb. Oczywiście cały proces zakupu można przeprowadzić samodzielnie, natomiast warto zapoznać się ze szczegółowymi opisami co do funkcji, obsługi wagi i dodatkowego wyposażenia.

 

sklep internetowy filtry działka elementarna

 

Wagi elektroniczne, które nie posiadają wbudowanego odważnika kalibracyjnego służącego do wewnętrznej adiustacji oraz poprawnej i dokładnej pracy wagi, wymagają dodatkowego wzorca masy do przeprowadzania okresowej adiustacji po zmianie temperatury czy przed rozpoczęciem cyklu pomiarów i pracy. Wagi elektroniczne bez adiustacji wewnętrznej są bardzo chętnie kupowane przez użytkowników ze względu na bardzo atrakcyjną cenę. Planując zakup tego typu wagi, należy doliczyć koszt zakupu odpowiedniego wzorca masy wykonanego w zalecanej przez producenta klasie dokładności. Znajomość instrukcji obsługi wagi i jej przestrzeganie jest gwarancją jak najlepszej jakości wykonywanych pomiarów masy.

 

ohaus explorer

Seria wag Ohaus Explorer High Capacity ma funkcję adiustacji wewnętrznej AutoCal™, gwarantując najlepsze pomiary nawet przy dużych obciążeniach do 35 kg. Działka elementarna wagi wynosi 100 mg.

 


 

Scale interval to działka elementarna

Scale interval to działka elementarna, działka odczytowa i dokładność odczytu wagi. Co na ten temat pisze Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej:

Działka elementarna wyrażona w jednostkach mierzonej wielkości wartość różnicy między:

  • wartościami dwóch kolejnych wskazów na podzielni, w przypadku wskazania analogowego lub
  • dwoma kolejnymi wskazanymi wartościami, w przypadku wskazania cyfrowego

Działka elementarna to określenie w języku polskim, natomiast w innych językach prezentuje się następująco:

  • scale interval (język angielski)
  • échelon (język francuski)
  • intervallo di scala (język włoski).

Źródło: Drugie wydanie Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (International Vocabulary of Terms in Legal Metrology – VIM; OIML V 1, edition 2013 (E/F) L)

 

działka elementarna po angielsku

Doskonałej jakości wagi OHAUS posiadają dołączoną instrukcję obsługi do wagi w wielu językach, dlatego użytkownik wagi w Polsce nie ma problemu z ich obsługą. Niestety wielu producentów i importerów dostarcza je najczęściej tylko w języku angielskim. Dobra znajomość instrukcji obsługi i jej stosowania jest gwarancją dokładnych pomiarów.

 


 

Wagi Wielkopolska i sklep internetowy moga.pl to obecnie najlepsza oferta i wybór wag elektronicznych producentów krajowych takich jak AXIS. AWO, FAWAG, RADWAG oraz producentów zagranicznych Sartorius, Digi, Cas, Vibra i inne. Można też u nas kupić w doskonałej jakości wagi Ohaus i Mettler Toledo w bardzo korzystnych cenach. Wagi Wielkopolska to też serwis gwarancyjny Ohaus i pogwarancyjny wielu innych producentów wag. Każda nowo zakupiona waga może zostać szybko poddana wzorcowania i dostarczona do Klienta wraz ze Świadectwem Wzorcowania z akredytacją PCA.

 

siedziba Wagi Wielkopolska

Nasi konsultanci czekają na Państwa od 7 do 15. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub sklep@moga.pl