Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest zasada działania ph metru, przybliżmy najpierw tematy związane z pomiarem pH.

pH jest to właściwość chemiczna roztworu wodnego wskazująca stopień kwasowości lub zasadowości. Poprzez wykonanie pomiaru wartości pH można określić różnicę ilościową pomiędzy substancjami kwaśnymi i zasadowymi.

Pomiar pH - możemy go dokonywać za pomocą dwóch głównych metod.
Jednakże nie wszystkie z tych systemów zapewniają taki sam poziom jakości i dokładności. Są to:

 • Wskaźniki pH

wskaźnik ph

Jest to stosowana od dawna technika analityczna, która wykorzystuje specjalny papier lub rozpuszczalne związki chemiczne zmieniające kolor wraz ze zmianą pH. Zaletą używania wskaźników pH jest szybki pomiar i prosta obsługa, a także niska cena. Natomiast nie mogą one służyć do pomiaru pH z dużą dokładnością (błąd ≥ 0,5 pH). Ze względu, że ta metoda opiera się na wizualnym porównaniu kolorów, nie nadaje się do pomiaru pH kolorowych próbek.

 • pH-metry

portfolio phmetrów Mettler Toledo

Jest to elektromechaniczne oznaczanie wartości pH za pomocą szklanej membrany. 
Gwarantują one szybki pomiar oraz cechują się wysoką precyzją, dokładnością i powtarzalnością pomiarów. Ponadto ich obsługa jest intuicyjna. Kolejną zaletą pehametru jest to, że zmierzona wartość pojawia się na ekranie – brak interpretacji. W przeciwieństwie do wskaźników pH, phmetry można używać również do kolorowych próbek. Niestety cena pehametru w porównaniu do wskaźników pH jest znacznie wyższa.


pH metr – co to jest?

Najkrócej opisując – pehametr to urządzenie do pomiaru potencjałów mierzących różnicę napięć między elektrodą szklaną a referencyjną. Inaczej można powiedzieć, że ph-metr służy do pomiaru aktywności jonów wodorowych w roztworze, którą wyraża się jako pH.

kalibracja phmetru przenośnego w laboratorium Mettlet Toledo

Podsumowując – jak działa ph metr? Jaka jest zasada działania ph metru?

Miernik pH mierzy różnicę potencjałów pomiędzy elektrodą odniesienia a szklaną elektrodą pH.
Ta różnica potencjału pomiędzy dwoma elektrodami zależna jest od stężenia jonów H+ w roztworze, czyli zależy ona od kwasowości/pH roztworu.

Poniższe zdjęcie przedstawia, z czego składa się system do pomiaru pH.

elementy składowe systemu do pomiaru ph

Typowy pehametr składa się z dwóch głównych elementów- są to:

 1. Cyfrowy miernik pH
 2. Czujnik, czyli elektroda odniesienia i elektroda pH do zamknięcia obwodu. Najczęściej, aby było wygodniej, łączy się te dwie elektrody w jedną sondę nazywaną zespoloną elektrodą pH. Ponadto wymagane są jeszcze:
 3. Roztwory buforowe – zanim rozpoczniemy pomiar pH, należy użyć przynajmniej dwóch roztworów referencyjnych o znanych wartościach pH do kalibracji sondy pH
 4. Próbka – najczęściej jest to roztwór, w którym chcemy zmierzyć pH

Jakie zastosowanie ma pHmetr? Gdzie i po co używamy pH-metrów?


badanie ph wody na hali produkcyjnej

Pehametry znalazły różnorodne zastosowanie w wielu sektorach takich jak:

 • Rolnictwo –między innymi phmetr do pomiaru pH gleby, nawozów, owoców, warzyw, ziarna
 • Branża kosmetyczna –podczas produkcji prowadzi się pomiary pH, aby monitorować jakość i konsystencję produktów
 • Branża spożywcza –badanie pH na etapie produkcji żywności i napojów, a także w już gotowych produktach
 • Branża galwanotechniczna
 • Analiza wody –phmetr do badania jakości wody pitnej, phmetr do ścieków, do badania pH w rzekach i akwenach wodnych
 • Branża chemiczna
 • Branża farmaceutyczna –phmetry do badania leków, syropów
 • Ochrona zdrowia
 • Nauka

branże, w których zastosowanie mają phmetry

Dlaczego mierzymy pH?

pH ma ogromne znaczenie w wielu aplikacjach i mierzymy je między innymi po to, aby:

 • Wytwarzać produkty o określonych właściwościach -kontrola pH na etapie produkcyjnym powoduje, że produkt końcowy spełnia ustalone w specyfikacji wymagania. pH może zmieniać w znacznym stopniu np. wygląd i smak produktu końcowego.
 • Zmniejszyć koszty produkcji -jeżeli wydajność danego procesu produkcyjnego jest wyższa przy danej wartości pH, oznacza to, że koszty produkcyjne dla tej wartości będą niższe.
 • Unikać zagrożenia dla ludzi, środowiska naturalnego oraz strat materialnych -przy konkretnym pH niektóre produkty mogą być szkodliwe i niebezpieczne.
 • Spełniać wymogi przepisów prawnych.
 • Chronić urządzenia -np. sprzęty używane na produkcji, które mają kontakt z reagentami, mogą ulegać korozji, jeżeli wartość pH nie mieści się w odpowiednim zakresie.
 • Realizować prace badawczo-rozwojowe. 

Gdy już dowiedzieliśmy się, na czym polega działanie ph metru, należy się zastanowić: jaki ph metr powinniśmy wybrać do naszej aplikacji?


W zależności od rodzaju zastosowania (w terenie czy w laboratorium) wyróżniamy dwa rodzaje mierników pH:

 • Pehametry stacjonarne, inaczej phmetry laboratoryjne

phmetr stacjonarny FiveEasy z elektrodą LE438Phmetr stacjonarny FiveEasy Mettler Toledo F20 Standard Kit

 • Pehametry przenośne, inaczej phmetry terenowe

  phmetr przenośny fiveGo z elektrodą LE427

Phmetr przenośny FiveGo Mettler Toledo F2 Food Kit

 Więcej na temat, jaki wybrać pH-metr można znaleźć w artykule pod tytułem: Jaki pH metr kupić?

opracowywanie wyników pomiarów w laboratorium Mettler Toledo
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą pHmetrów Mettler Toledo w naszym sklepie internetowym www.moga.pl

Pehametry Mettler Toledo w bardzo atrakcyjnych cenach oraz z szybką i darmową dostawą.


Gdyby mieli Państwo jakieś pytania związane z asortymentem firmy Mettler Toledo albo byli zainteresowani przygotowaniem oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym opiekunem produktu -Joanna Kulińska tel. 784 646 675 asia@moga.pl 

Joanna Kulińska z naszego działu handlowego w grudniu 2019 r. brała udział w kilkudniowym szkoleniu teoretyczno-praktycznym w siedzibie Mettler Toledo w Szwajcarii, gdzie miała okazję zapoznać się z portfolio producenta oraz z zastosowaniem w praktyce pehametrów Mettler Toledo. Kurs został zakończony testem, po zdaniu, którego Asia otrzymała certyfikat.

Asia Kulińska podczas szkolenia Mettler ToledoAsia Kulińska podczas szkolenia produktowego w laboratorium Mettler Toledo w Greifensee w Szwajcarii