Pomiar siły dynamometrem- ergonomia, czyli jak zapewnić bezpieczne miejsce pracy i komfortowe warunki pracy? Jak sprawdzić i kontrolować czy wykonywanie obowiązków jest dużym obciążeniem dla pracownika. Czy wykonywane obowiązki nie są nadmiernym obciążeniem dla pracownika? Jak zmierzyć potrzebną siłę do wykonywania pracy zgodnie z normami BHP?

przenoszenie wag WOŚP

Codzienne obowiązki oraz praca zawodowa wymaga wywierania siły oraz momentu obrotowego za pomocą naszych mięśni. Każdego dnia coś podnosimy, coś przesuwamy, coś przekręcamy, dokręcamy, dlatego odpowiedzialni pracodawcy dbają, aby te czynności były wykonywane z właściwą bezpieczną dopuszczalną siłą maksymalną. Do tego celu też służy pomiar siły na stanowiskach pracy.


Pomiar siły na stanowisku pracy

Wykonywanie zadań wymagających użycia siły przez pracownika na stanowisku pracy podlega odpowiednim przepisom i wytycznym w zależności od częstotliwości jej wykonywania, wieku i płci. Dlatego też wykonuje się pomiar siły na stanowisku pracy. Często jest kontrolowany pomiar siły ciągnięcia/pchania wózka, pomiar siły przesuwania skrzyń, pomiar siły otwarcia drzwi oraz inne.

BHP wózek paletowy pomiar


Dynamometr a pomiar siły BHP

Dynamometr do pomiaru siły BHP musi być wyposażony w odpowiednie końcówki pomiarowe, uchwyty, które umożliwiają poprawne jej przeprowadzenie. Dostępne siłomierze do pomiarów BHP mają oprogramowanie umożliwiające pomiar siły maksymalnej lub funkcje statystyczne. Uchwyt dwuręczny do siłomierza umożliwia precyzyjny pomiar siły w większych zakresach oraz jej prostopadłe przyłożenie np. do wózka magazynowego.

wózek magazynowy pomiar BHP


Pomiar siły chwytu ręki

Pomiar siły ścisku ręki jest popularną, szybką i tanią metodą do określenia nie tylko osłabienia mięśni kończyn górnych, ale także ogólnej oceny stanu zdrowia. Najtańszy dobry siłomierz elektroniczny do pomiaru siły ucisku dłoni można już kupić za kilkaset złotych. Jeśli siłomierz jest wykorzystywany do badań i oceny procesu leczenia lub rehabilitacji warto, aby posiadał świadectwo wzorcowania, które można zakupić wraz ze sprzętem.

siła ścisku dłoni pomiar


Pomiar siły w medycynie i sporcie

Dynamometr elektroniczny wyposażony w odpowiednie uchwyty oraz końcówki pomiarowe jest doskonałym narzędziem dla lekarzy i fizjoterapeutów do rutynowego sprawdzania i monitorowania postępu leczenia pacjentów. Pomiar siły mięśni w różnych miejscach ciała pozwala określić wydajność układu mięśniowo- szkieletowego, aby przykładowo: dokładnie śledzić proces jak pacjent wraca do zdrowia po urazie.

pomiar siły w medycynie


Siłomierz do pomiarów BHP a wzorcowanie

Każdy przyrząd pomiarowy po zakupie oraz okresowo powinien być sprawdzany lub wzorcowany. Tylko przyrząd pomiarowy (tutaj siłomierz), którego znamy własności metrologiczne, może służyć do wiarygodnych pomiarów. Dynamometr może posiadać certyfikat sprawdzenia dynamometru ISO, na którym będą podane wartości wskazań i błędy pomiaru w wybranych punktach. Świadectwo wzorcowania informuje dodatkowo o niepewności pomiaru.

wzorcowanie wagi


Siłomierz do pomiarów BHP cena

Dynamometr elektroniczny do pomiarów BHP może to być prosty siłomierz elektroniczny do 500 N wyposażony w standardowe końcówki pomiarowe. Cena prostego dynamometru elektronicznego wynosi około 1000 zł. Cena siłomierza elektronicznego wyposażonego w uchwyty do pchania i ciągnięcia oraz uchwyt dwuręczny w zależności od producenta i oprogramowania siłomierza może wynieść kilka tysięcy złotych. 


Dynamometr do pomiarów BHP gdzie kupić?

siedziba Wagi Wielkopolska

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

lub na stronę :

dynamometry/siłomierze