Aptekarska dokładność, czyli określenie odnoszące się do wyjątkowej skrupulatności, precyzji w wykonywaniu swoich obowiązków. W tym zawodzie jest to cecha niezwykle istotna, ważąca o dobroczynnych lub co gorsza-śmiercionośnych właściwościach danej substancji.

Oczywiście obecnie, za sprawą dostępnych urządzeń i technologii tak drastyczne błędy zdają się być czymś abstrakcyjnym i mało prawdopodobnym, to jednak w historycznych czasach, gdzie za miarę służyły określniki takie jak „szczypta” lub „garść” do pomyłek mogło dochodzić znacznie częściej.

aptekarska jednostka masy

Dokonywanie prawidłowych pomiarów umożliwiają aptekarskie jednostki wagi, które na przestrzeni wieków oraz w zależności od konkretnego obszaru przybierały inne oznaczenia. Jak zatem w minionych latach była zastępowana waga aptekarska?

Jak kształtowała się aptekarska jednostka masy?

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem ojca medycyny nowożytnej Paracelsusa, będącego autorem słów: „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”.

A zatem to dokładnie odmierzona ilość poszczególnych składników decyduje o przeznaczeniu danego leku. Jak więc radzono sobie w aptekarstwie, zanim wynaleziono wagę farmaceutyczną?

waga apteczna

Za pierwszą aptekarską jednostkę wagową uznaje się „szczyptę”, czyli taką ilość, którą można było uchwycić na raz w trzy palce. Dla odmierzania większych dawek wykorzystywano natomiast „garście”, odpowiadające 15-30 gramom.

W minionych wiekach powszechną praktyką było również stosowanie przez aptekarzy i medyków specjalnych oznaczeń wartości wagowych, przyporządkowanych do poszczególnych składników danego leku, przykładowo: uncja mirry, garść liści szczawiu. Można było spotkać się zatem z zapisami łączącymi miary „empiryczne” z miarami aptecznymi, takimi jak garście i uncje lub drachmy i szczypty.

Aptekarska jednostka wagi: gran, skrupuł, drachma, uncja i funt

W tym miejscu warto wspomnieć również o jednej z podstawowych aptekarskich jednostek masy, czyli granie, oznaczanym symbolem „gr” (Nie mylić z gramem!), który był znany już w czasach starożytnych. Bywa nazywany „ziarnem”, co wiąże się z jego określeniem: jeden gran jest równy jednemu ziarnu jęczmienia.

tabletki

Obecnie jest to jednostka o bardzo zróżnicowanej i ciężkiej do ustalenia wartości. Przyjmuje się, że 1 gran to 0,064 798 91 gram (1/7000 funta=1/5760 funta aptekarskiego), natomiast 1 gram odpowiada 1,197 604 790 417 granów.

Aptekarska jednostka masy to również skrupuł (łac. scrūpŭlŭs – ostry kamyk), określany jako scrupulum lub scripulum. Dziś, jako przelicznik aptekarski stosowany jest w krajach angloamerykańskich. 1 skrupuł to 1,056 grama i 20 granów.

Składniki środków leczniczych mierzone były również w drachmach, starogreckich jednostkach masy, które w systemie attyckim odpowiadały ok. 4,3 gramów. Drachmę tworzą 3 skrupuły, natomiast jedna drachma wynosi 3,168 grama.

Omawiając aptekarskie jednostki wagowe, nie możemy zapomnieć o niezwykle popularnej uncji, oznaczonej symbolem „oz” lub „℥” (uncja aptekarska). 1 uncja aptekarska to 31,10 grama (480 granów). W jubilerstwie oraz handlu metalami szlachetnymi stosowana jest natomiast uncja trojańska, odpowiadająca uncji aptekarskiej.

I takim oto sposobem zbliżamy się do końca naszego przewodnika po aptekarskich jednostkach masy. Ostatnią z nich jest funt aptekarski, służący do oznaczania masy płynów. Jego przeliczenie prezentuje się następująco: 1 funt = 16 uncji aptekarskich = 32 łuty = 0,405504 kilograma.

Wdrażanie poszczególnych jednostek było procesem długotrwałym oraz skomplikowanym. Czynność ta wymagała nie tylko specjalnych umiejętności, ale również wiedzy i doświadczenia, pozwalającego poprawnie przeliczać występujące w danym okresie miary. Każda epoka przynosiła w tym zakresie odpowiednie zmiany, które różnorako kształtowały się w odrębnych obszarach w Europie i na świecie.

waga farmaceutyczna

Przykładowo, waga uncji na przestrzeni wieków wahała się od 25 do aż 35 gramów, a w niektórych francuskich miejscowościach nie uwzględniano libry 12-uncjowej (ogólnie przyjętej) a 16-uncjową. Obecnie można śmiało stwierdzić, iż żyjemy w wygodnych czasach, w których nowoczesne technologie wpływają na każdy aspekt życia - aptekarze posiadają profesjonalne urządzenia, takie jak waga Axis lub Ohaus, które pozwalają im dokonywać precyzyjnych pomiarów w różnorodnych aptekarskich jednostkach masy, a także minimalizują ryzyko popełnienia błędów.

Warto zaznaczyć, że aktualnie stosowane w recepturze aptecznej wagi z legalizacją mogą mieć dostępne tylko jednostki miar z układu SI: gram, miligram, kilogram.