Popularna waga hakowa, waga zawieszana, waga suwnicowa, jaka jest najlepsza cena? Jaka jest aktualna promocja na elektroniczne wagi hakowe? Aktualna cena i promocje w naszym sklepie internetowym. Zobacz i sortuj według producenta i zakresu pomiaru.

 

waga hakowa aktualne promocje

Waga hakowa jest popularnym urządzeniem do pomiaru masy, zajmuje mało miejsca i jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Sprawdź aktualne promocje!

 


 

W jaki sposób wybrać wagę hakową?

Bardzo ważne jest, aby przyszły użytkownik dobrze zidentyfikował swoje potrzeby, dzięki temu uniknie wielu kłopotów i rozczarowań. Zupełnie inne są wymagania dla urządzenia ważącego będącego codziennie użytkowanego w warunkach przemysłowych, a dla wagi hakowej używanej w rolnictwie do sporadycznego ważenia big bagów. Inne są wymagania dla wag biorących udział w bezpośrednim obrocie handlowym (konieczna legalizacja wagi) a inne dla wagi wykorzystywanej w cyklu produkcyjnym (wzorcowanie wagi).

 

waga hakowa elektroniczna czy mechaniczna

Waga hakowa mechaniczna czy waga hakowa elektroniczna, oto jest pytanie? Wagi mechaniczne są już rzadziej kupowane. Wagi elektroniczne hakowe są tańsze, lżejsze i posiadają wiele funkcji dodatkowych, których wagi mechaniczne już nie mają.

 


 

Kryteria doboru wagi hakowej

Aktualna promocja, czy też super cena niestety nie zrekompensuje nam złego wyboru i rozczarowania z dokonania niewłaściwego zakupu. Dlatego musimy dokładnie poznać nasze potrzeby oraz parametry, jakie ma spełniać nasza waga hakowa. Podstawowe kryteria doboru wagi są wymienione poniżej.

 1. maksymalny zakres pomiarowy
 2. działka elementarna, dokładność
 3. legalizacja wagi
 4. wzorcowanie wagi
 5. rodzaj zawiesi
 6. wyposażenie dodatkowe
 7. funkcje dodatkowe wagi hakowej

 


 

Maksymalny zakres pomiarowy wagi

Maksymalny zakres pomiarowy wagi, tzw. udźwig wagi hakowej. Należy pamiętać, że stosowany w wadze czujnik tensometryczny bez uszkodzenia wytrzyma 120% obciążenia nominalnego, jednak 150% przeciążenia kończy się jego trwałym uszkodzeniem. Nie znaczy to, że ulegnie zerwaniu i ważony ładunek spadnie, ale tylko niektórzy producenci wag hakowych podają współczynnik bezpieczeństwa. Przy tanich wagach hakowych należy zachować szczególną ostrożność i dobrać z zapasem maksymalny zakres pomiarowy wagi. W czasie podnoszenia ładunku mogą nastąpić szarpnięcia, które mogą znacznie przekroczyć zakres pomiarowy wagi.

 

waga hakowa kern wyswietlacz

Najważniejsze dane o właściwościach metrologicznych wagi hakowej są umieszczane przy wyświetlaczu wagi.

 


 

Działka elementarna wagi

Dokładność odczytu, czyli działka odczytowa wagi hakowej. Proces ważenia na wadze hakowej jest narażony na szereg niekorzystnych czynników. Niestabilne miejsce zawieszenia wagi np. na wózku widłowym lub maszynie budowlanej. Podmuchy wiatru i przeciągi działające często na duży objętościowo ładunek. Bujanie się długich elementów. Zbyt duża dokładność odczytu wagi, czyli mała działka odczytowa może powodować niestabilne wskazania wagi uniemożliwiające poprawne odczytanie szybko zmieniających się cyfr. Należy pamiętać o tym, że działka odczytowa wagi nie zawsze jest równa dokładności wagi. Więcej na ten temat na naszym blogu: Działka odczytowa a dokładność wagi

 

działka elementarna wagi hakowej

Działka odczytowa wagi często jest mylona z dokładnością wagi. Dokładność ważenia wagi hakowej zależy od wielu czynników i najczęściej nie jest równa działce elementarnej wagi, zwłaszcza dotyczy to tanich wag hakowych.

 


 

Legalizacja wagi hakowej

Legalizacja wagi hakowej. Musimy dokładnie wiedzieć, do jakich celów i w jakim obszarze będziemy wykorzystywać naszą wagę. Jeśli waga będzie służyła do bezpośredniego obrotu handlowego, czyli ważymy na wadze np. stal i na tej podstawie wystawiamy dokument sprzedaży- waga hakowa powinna być bezwzględnie legalizowana.

O konieczności legalizacji mówi Prawo o Miarach, legalizacja wymagana jest

 1. w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
 2. w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. w ochronie prawa konsumenta,
 4. przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
 5. przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej,
 6. w obrocie — i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej

 

legalizacja wagi hakowej

W czasie legalizacji inspektor Okręgowego Urzędu Miar sprawdza wzorcami masy czy błędy graniczne wagi nie są przekroczone. Do legalizacji wagi 3 tonowej konieczne jest zastosowanie aż 120 odważników-wzorców masy po 25 kg, bardzo ważne jest centryczne obciążenie wagi.

Legalizacji nie podlegają wagi stosowane i używane we wszystkich innych dziedzinach. Czyli wagi używane do wewnętrznej kontroli, użytkowane w domu. Przy pomiarach sportowych, geologicznych w lotnictwie i we wszystkich innych dziedzinach gospodarki oraz systemach zarządzania jakości legalizacja wagi nie jest wymagana.

 


 

Legalizacja czy wzorcowanie wagi hakowej

W przypadku gdy organizacja ma wdrożony system zarządzania jakością, konieczne jest jeszcze wzorcowanie wagi zawieszanej. Należy pamiętać o tym, że legalizacja nie jest żadną formą nadzoru metrologicznego nad wagami w ramach systemu zarządzania. Gdy waga ma służyć do kontrolnych pomiarów i użytkownik nie ma wdrożonego systemu jakości np. w rolnictwie, nie jest to konieczne. Ważne jest, aby jednak co jakiś czas kontrolować wagę wzorcami masy. Można to zrobić w najbliższym punkcie naprawy wag lub laboratorium wzorcującym. Stosowanie do sprawdzeń niesprawnych wzorców masy- odważników, worków itp. nie jest dobrym pomysłem, jeśli od wagi chcemy wymagać dokładności.

 

wzorcowanie wag warto powierzyć laboratorium wzorcującemu

Wzorcowanie wagi hakowej warto powierzyć laboratorium wzorcującemu w PCA. Pracownik laboratorium ma odpowiednią wiedzę oraz wyposażenie, aby sprawnie i dokładnie przeprowadzić wzorcowanie. Wzorcowanie wagi hakowej wymaga idealnie centrycznego obciążenia, idealne do tego są wzorce masy szczelinowe.

 


 

Zawiesia wagi hakowej

Kupując wagę zawieszaną zwaną często wagą suwnicową, otrzymujemy ją w zależnie od typu z zawiesiami lub otworami do ich montażu. Najczęściej do zawieszenia służy ucho lub szekla, która powinna posiadać oznaczenia maksymalnego obciążenia i znak bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że ich brak naraża posiadacza wagi na konsekwencje prawne w przypadku wystąpienia wypadku. Z drugiej strony wagi znajduje się najczęściej hak, który może być obrotowy- ułatwiają to obsługę wagi. W przypadku używania wagi-dynamometru do naciągania lepsza będzie szakla. Należy pamiętać, że większość wag jest przeznaczonych do pracy pionowej i tylko niektóre do zastosowań typu ciągnięcie. Mniejsze wagi o zakresie do 100 kg posiadają zawiesia i hak już trwale zamontowany do wagi i oznaczenia CE dotyczą całego produktu: np. wagi do ważenia bagażu.

 

zawiesia wago hakowej

Małe wagi hakowe firmy AXIS posiadają stały hak lub zawiesia z krętlikiem umożliwiającym swobodne obracanie ważonego ładunku.

 


 

Funkcje dodatkowe wagi hakowej

Każda waga posiada podstawowe przyciski tarowania i zerowania oraz zmiany jednostek. Dodatkowe przydatne funkcje, które umożliwiają poprawne ważenie to możliwość ustawienia filtrów cyfrowych uśredniania i zatrzymania pierwszych stabilnych wyników-funkcja HOLD. Inna funkcja często niewłaściwie wykorzystywana to funkcja PEAK = prezentacja maksymalnego wskazania, która jeszcze może działać prawidłowo w przypadku pomiarów wolnozmiennych. Przykładem może być próba ciągnięcia wózka po gładkiej powierzchni, ale w przypadku szarpnięcia po przejechaniu przez przeszkodę np. próg- siła nie zostanie właściwie zarejestrowana. Więcej przydatnych informacji na naszym blogu: Dynamometr a waga hakowa.

 

funkcje dodatkowe wagi hakowej

Funkcja Hold jest idealna do ważenia poruszających się przedmiotów lub zwierząt. Zamrożenie wyniku na wyświetlaczu następuje po powtórzeniu się kilku takich samych wyników. Dostępna jednostka pomiaru siły Newton wprowadza użytkownika w błąd, jeśli zamierza użyć wagi jako siłomierza do pomiaru sił szybkozmiennych.

 


 

Dodatkowe urządzenia współpracujące z wagą hakową

Najbardziej popularnym jest prosty pilot służący do włączenia i wyłączenia wagi oraz tarowania. Bardziej rozbudowane posiadają wyświetlacz oraz funkcje sumowania pomiarów. Niektóre piloty wagi mają możliwość współpracy z dwiema lub więcej wagami pracującymi jako wagi trawersowe. Do wagi suwnicowej można podłączyć też wyświetlacz wielkogabarytowy, który umożliwi obsłudze obserwacje masy zawieszonego ładunku. Dodatkowo dane z ważenia można przesłać do komputera lub drukarki oraz zapisać w pamięci wagi.

pilot do wagi hakowej KERN

Nawet tanie wagi hakowe posiadają pilot do jej obsługi. Podstawowe funkcje takie jak TARA bardzo ułatwiają obsługę wagi i zwiększają bezpieczeństwo obsługi. 

 


 

Waga hakowa — jak wybrać i na co zwrócić uwagę?

Mając podstawową wiedzę na temat naszych potrzeb, możemy zacząć przeglądać oferty. Jeśli jesteśmy rolnikiem i potrzebujemy wagi do ważenia big bagów, płodów rolnych i będziemy jej używać od czasu do czasu to można wybrać wagę bez legalizacji. Będzie ona służyła do naszych wewnętrznych potrzeb, dobrze, aby była solidna, dlatego lepsza byłaby obudowa metalowa, wyświetlacz typu LED dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach zamkniętych lub LCD do pracy na zewnątrz. W tym przypadku pilot będzie tu zbędny. W przypadku stosunkowo małych pomiarów masy na halach produkcyjnych do kilkuset kilogramów obudowa z trwałego tworzywa nie jest przeszkodą, natomiast w przypadku dużych obciążeń trwała obudowa stalowa i wytrzymały pilot to podstawa. Jeśli posiadamy wdrożony system zarządzania jakością, warto jeszcze pamiętać o wzorcowaniu wagi.

bogata oferta wag hakowych KERN

Firma KERN posiada kilkadziesiąt rodzai wag hakowych o różnych stopniach zaawansowania. Od prostych wag hakowych ręcznych do ważenia bagażu do profesjonalnych wag przemysłowych. Każda waga ma swoje zalety i wady z zależności, do jakich celów będzie stosowana.

 


 

Waga hakowa- obsługa i bezpieczeństwo

Współczesne wagi zawieszane są bardzo proste w obsłudze i użytkownicy nie mają z nimi większych problemów. Podstawowe funkcje wagi są łatwo dostępne, a klawisze dobrze oznaczone. W większości służą do prostych pomiarów polegających na uniesieniu lub zawieszeniu ważonego ładunku. Dostępne są różne jednostki ważenia masy oraz siły Newton. Obsługa wagi za pomocą pilota tez nie nastręcza trudności operatorowi wagi. Bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo przeprowadzanych pomiarów dla obsługi i ważonego ładunku. Należy sobie zdawać sprawę, że zawsze może dojść do zerwania ładunku i upadku. Istnieje wtedy duże zagrożenie dla zdrowia i życia operatora i znajdujących się w pobliżu ludzi. Dotyczy to zwłaszcza większych ładunków. W większości przypadków waga jest przeznaczona wyłącznie do ważenia. Tylko niewiele wag jest dopuszczonych do transportowania ważonego ładunku. Wszystkie niezbędne informacje na temat obsługi wagi są zawarte w instrukcji obsługi, z którą należy się bezwzględnie zapoznać i stosować się do zawartych w niej zaleceń.

 

waga hakowa na budowie

Budowa to miejsce, gdzie należy koniecznie pamiętać o zasadach BHP. Dobra znajomość instrukcji obsługi użytkowanych urządzeń to podstawa bezpiecznej pracy.

 


 

Waga hakowa wady i zalety

Podstawową zaletą wagi zawieszanej są jej niewielkie wymiary, ciężar i mobilność. Przy niewielkich obciążeniach można wagę uchwycić w ręce i zważyć bagaż, niewielkie przesyłki lub zwierzęta domowe. Zważenie większych zwierząt np. na polowaniu też nie jest problemem. Wagi łowieckie można zawiesić na drzewie i zważyć upolowaną zwierzynę. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednio mocną podporę i można ważyć odpady, runo leśne, materiały budowlane i inne potrzebne materiały. W przypadku większych obciążeń doskonale sprawdzają się wózki paletowe i maszyny rolnicze, za pomocą których można podnieść ważony ładunek. W przypadku dużych obciążeń powyżej 2 ton konieczne jest korzystanie z suwnicy. Podstawową wadą wagi hakowej jest niebezpieczeństwo zerwania się ładunku i spowodowania szkód. Dobra znajomość instrukcji obsługi i jej dokładne przestrzeganie i może to ryzyko zminimalizować do zera. Dodatkową zaletą wagi hakowej jest jej cena. Cena dobrej wagi hakowej jest znacznie niższa niż cena wagi platformowej.

 

waga łowiecka hakowa

 

Niedroga waga hakowa często używana przez myśliwych, zwana jako waga łowiecka. To dobry wybór zajmuje bardzo mało miejsca i można ją stosować praktycznie wszędzie dzięki wygodnemu zasilaniu bateryjnemu.

 


 

Promocja wzorcowanie wagi hakowej do 3000 kg -25%

Aby skorzystać z promocji na wzorcowanie wagi hakowej, w uwagach do wybranej wagi w sklepie internetowym należy wpisać: -25% wzorcowanie wagi.

Promocja! Transport gratis przy zakupie wagi do 30.01.2022

 


 

Cena promocyjna waga hakowa

W sklepie www.moga.pl, Aby skorzystać z promocji oraz poznać aktualne ceny wag należy kliknąć logo partnera- producenta wagi. Zostanie wyświetlona aktualna oferta, parametry, dostępne modele wag hakowych oraz ceny

 


waga zawieszana awo

 

AWO polski producent wag hakowych. W ofercie AWO znajdziemy wagi zawieszane legalizowane i wagi hakowe nielegalizowane w różnych zakresach ważenia od 50 kg do 30 ton.
Wagi hakowe mogą być wyposażone w pilot, dodatkowy wyświetlacz oraz współpracować z drukarką lub komputerem. Wagi mogą pracować w trawersie oraz waga hakowa może współpracować z dwoma pilotami.

 

AWO wagi hakowe

 


 

 

 

waga hakowa AXIS

AXIS to kolejny producent wag hakowych z Gdańska. W ofercie AXIS znajdziemy wyjątkowe legalizowane wagi o małych udźwigach, najmniejsza waga hakowa legalizowana ma zakres 3 kg, największą waga legalizowana zawieszana tej marki ma zakres ważenia 150 kg. Doskonała cena wagi hakowej BD/S oraz wiele funkcji specjalnych wagi sprawia, że te wagi hakowe są chętnie kupowane przez naszych klientów. Waga zawieszana może być wykorzystywana jako waga hydrostatyczna.

 

axis waga hakowa

 


 

waga zawieszana dini

DINI ARGEO to włoski producent wag elektronicznych. W portfolio Dini Argeo jest wiele różnych wag, między innymi doskonałe wagi hakowe. Wagi zawieszane są wyjątkowo solidnie wykonane i są przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych. Waga DINI ARGEO MCWN jest dostępna w wersji legalizowanej, ma duży czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz pilot. Wagi elektroniczne DINI ARGEO są chętnie kupowane przez polskich klientów.

 

DINI ARGEO waga hakowa

 


 

waga zawieszana kern

KERN to niemiecki producent wag od ponad 200 lat. W ofercie firmy jest kilkaset typów wag elektronicznych. Wagi hakowe są też bogato reprezentowane od prostych wag hakowych ręcznych o małych zakresach. Kolejna grupa produktów KERN to popularne wagi łowieckie i przemysłowe o zakresie ważenia od 200 do 600 kg. Wagi przemysłowe suwnicowe są dostępne w wielu zakresach ważenia i wykonaniu z dostępnym bogatym wyposażeniem.

 

waga hakowa kern

 


 

waga zawieszana kpz

KPZ niemiecki producent wag elektronicznych. Większość wag powstaje w Polsce w Nowym Tomyślu. W ofercie KPZ są proste wagi hakowe mechaniczne oraz elektroniczne. Podstawowe funkcje, solidna konstrukcja i bardzo atrakcyjna cena sprawia, że te wagi są chętnie wybierane przez rolników, oraz stosowane w przemyśle. Waga hakowa KPZ może być wykonana jako waga hakowa legalizowana, która doskonale nadaje się do rozliczeń handlowych.

 

waga kpz 402

 


 

waga zawieszana sauter

SAUTER został wyodrębniony z firmy KERN i się stał dostawcą urządzeń do pomiaru siły. Niektóre dynamometry elektroniczne wykorzystywane są jako urządzenia do pomiaru masy. Małe wymiary czujnika siły powodują, że dynamometry są też stosowane do pomiaru masy w trudno dostępnych miejscach. Inne wagi hakowe to dynamometry rurkowe wykorzystywane do pomiaru masy ptaków. Doskonała jakość i trwałość jest doceniana przez naszych Klientów.

 

Sauter dynamometr

 


dynamometr tractel

 

TRACTEL francuski producent urządzeń do pomiaru i kontroli obciążenia. W ofercie posiada wagi hakowe- dynamometry. Produkty TRACTEL znajdują zastosowanie głównie w przemyśle do kontroli dużych obciążeń. Podstawowe produkty to dynafor™, handifor™, dynasafe™, dynaline, dynarope i dynaplug. Dynamometry TRACTEL Dynafor wyposażone są w dwie szakle i często są wykorzystywane w energetyce, kolejnictwie oraz przemyśle stoczniowym.

 

waga hakowa dynamometr Tractel

 


 

wagi wielkopolska showroom

 

Wagi Wielkopolska i sklep internetowy www.moga.pl to obecnie najlepsza oferta i wybór wag elektronicznych firmy OHAUS. Wagi Wielkopolska to też serwis gwarancyjny i pogwarancyjny OHAUS. Każda nowo zakupiona waga może zostać szybko poddana wzorcowania i dostarczona do Klienta wraz ze Świadectwem Wzorcowania z akredytacją PCA.

 

siedziba Wagi Wielkopolska

 

Nasi konsultanci czekają na Państwa od godz. 7 do 15. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowo pod adresem sklep@moga.pl.