Co to jest kalibracja pH? Na czym polega kalibracja ph metru? 

Kalibracja to pomiary wykonywane we wzorcach kalibracyjnych – roztworach buforowych pozwalające określić różnicę między faktyczną wartością pH a wartością zmierzoną przez sondę pH. Po nich następuje adiustacja mająca na celu skompensowanie odchyleń od wartości teoretycznych. Pojęcie „kalibracja elektrody pH” jest zazwyczaj używane do określenia obu tych etapów.

Kalibrację miernika pH można umownie podzielić na 3 etapy:

 1. Przygotowanie

  przygotowanie ph metru do kalibracji

 2. Kalibracja

  kalibracja elektrody za pomocą buforów pH

 3. Ocena

  ocena wyników kalibracji
 

Ph metr kalibracja – przygotowanie

 1. Należy włączyć pHmetr i wybrać właściwą grupę buforów


  wybór właściwej grupy buforów

 2. Następnie wprowadzić właściwą temperaturę dla roztworów buforowych w przypadku braku automatycznej kompensacji temperatury
 3. Później wlać odpowiednią ilość każdego buforu pH do czystej zlewki
 4. Na koniec należy opłukać sondę pH wodą destylowaną lub zdejonizowaną
 5. W przypadku elektrod, w których uzupełnia się elektrolit – otwór do uzupełniania elektrolitu musi być otwartyotwarcie otworu do napełniania elektrody


 

Ph metr kalibracja

 1. Zanurzamy elektrodę w pierwszym buforze, po czym uruchamiamy przycisk kalibracji na ph metrze; kalibrację elektrody zaczynamy od najniższej wartości pH


  uruchomienie kalibracji w phmetrze FiveEasy

 2. Czekamy do momentu, aż pomiar osiągnie stabilną końcową wartość
 3. Wyjmujemy elektrodę z roztworu buforowego, po czym ją opłukujemy wodą destylowaną/zdejonizowaną


  opłukanie elektrody za pomocą wody zdejonizowanej

 4. Dodajemy kolejne punkty kalibracyjne, powtarzamy powyższe czynności (punkty 1-3) dla kolejnych buforów


  kalibracja elektrody za pomocą poszczególnych buforów

 5. Kończymy kalibrację pH metru wybierając wskazany przycisk na phmetrze 

Ph metr kalibracja – ocena

 1. Przeglądamy wyniki kalibracji na mierniku pH 


  wyniki kalibracji elektrody

 2. Jeśli wyniki są akceptowalne, zapisujemy kalibrację – elektroda w tym momencie jest gotowa do wykonywania pomiarów
 3. Jeśli uzyskane wyniki nie są akceptowalne, należy sprawdzić, na czym polega problem 

Kalibracja sondy pH dostarcza cennych informacji na temat stanu czujnika

 • Offset (mV) – wskazuje wiek elektrody oraz informuje, kiedy powinno się ją wymienić
 • Nachylenie krzywej kalibracji (procent %) wskazuje czułość szklanej membrany

 Nachylenie

 Offset

 Stan elektrody pH

 95-105%

 +/- (0-20) mV

 Dobra

 94-90%

 +/- (20-35) mV

 Wymaga czyszczenia

 89-85%

 +/- (>35) mV

 Uszkodzona lub zbyt stara

 

Bardzo ważne jest utrzymywanie elektrody w czystości – używanie zanieczyszczonej elektrody jest jednym z typowych źródeł błędów w pomiarach pH. Sonda pH powinna być zawsze czysta i w dobrym stanie. Ponadto elektrody powinny być przechowywane w odpowiednich roztworach – np. w 3mol/L KCl lub InLab Storage Solution. Nie wolno przechowywać elektrody suchej albo w wodzie destylowanej, co skraca żywotność sondy. Aby sprawdzić jakiego roztworu do przechowywania użyć najlepiej zajrzeć do instrukcji obsługi. W naszym sklepie internetowym moga.pl oferujemy zarówno roztwory do przechowywania, jak i czyszczenia elektrod.


kalibracja elektrody w laboratorium Mettler Toledo


Jak często kalibrować ph metr?

Regularne kalibrowanie ph metru zapewnia dokładniejsze wyniki. Przy niektórych zastosowaniach wymagana jest kalibracja po każdym pomiarze, ale zazwyczaj wystarczy ją przeprowadzić co 24 godziny.

Częstotliwość kalibracji elektrody zależy od typu próbki i żądanej dokładności. Aby pomiary były jak najbardziej rzetelne, zaleca się kalibrować sondę pH przynajmniej raz dziennie. W przypadku zanieczyszczonych i niewodnych próbek kalibracja elektrody powinna być wykonywana znacznie częściej. Ponadto starsze elektrody również wymagają częstszej kalibracji.

Bezwzględnie trzeba skalibrować sondę pH:

 • Po każdej zmianie elektrody pH
 • Po długim przechowywaniu elektrody
 • Po wymianie elektrolitu
 • Po czyszczeniu elektrolitu


Jakie bufory dobrać do kalibracji elektrody?

przygotowanie buforów do kalibracji elektrody

Roztwory buforowe
używane do kalibracji należy dobrać odpowiednio do pH próbki.
Przykład - badamy pH w próbce mleka (mleko ma pH ok. 6,5). Do kalibracji powinniśmy użyć buforów pH 4,01 i 7,00. Do kalibracji sondy należy użyć co najmniej dwóch świeżych roztworów buforowych.

Jakość buforów do kalibracji elektrody ph jest gwarantowana przed upływem daty ważności i otwarciem.
Aby zoptymalizować przydatność roztworów buforowych po otwarciu:

 • Należy przechowywać je w temperaturze pokojowej
 • Należy wziąć potrzebną ilość buforu, a później od razu zamknąć pojemnik, aby uniknąć zanieczyszczeń
 • Nie powinno się kalibrować elektrody bezpośrednio w butelce z buforem
 • Nie wolno wlewać buforów z powrotem do butelki
 • Bufory są jednorazowego użytku – nie używamy ich ponownie
 • Warto rozważyć używanie buforów w saszetkach

bufory do kalibracji elektrody w saszetkachBufory firmy Mettler Toledo w saszetkach


W naszym sklepie internetowym moga.pl mamy w ofercie roztwory buforowe do kalibracji pH firmy Mettler Toledo w butelkach 250 ml oraz wygodnych saszetkach 20ml. Ponadto w ofercie posiadamy zestawy Rainbow I i Rainbow II składające się z 3 różnych najczęściej używanych buforów do kalibracji.


Kalibracja ph-metru – podsumowanie 

 • Sonda pH powinna być regularnie kalibrowana – przynajmniej raz dziennie
 • Kalibracja czujnika pH w minimum dwóch punktach
 • Punkty kalibracji powinny obejmować pH próbki
 • Warunki kalibracji oraz pomiaru powinny być takie same (temperatura, mieszanie itp.)
 • Powinno się używać świeżych buforów, co zapewnia dokładniejsze pomiary
 • Dla 3 i więcej punktów rekomendowana jest kalibracja segmentowa

Na kanale YouTube Mettler Toledo można obejrzeć, jak została przeprowadzona kalibracja ph metru na przykładzie miernika SevenCompact.

 

 


 

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotyczące asortymentu Mettler Toledo albo byli zainteresowani przygotowaniem oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym opiekunem produktu - Joanna Kulińska tel. 784 646 675 asia@moga.pl