Dokładność pomiaru pH jest zależna od wielu czynników, takich jak między innymi:

 • Dokładność buforów, których używamy do kalibracji
 • Czy stosuje się kompensację temperatury?
 • Czy do danej aplikacji używa się odpowiedniej elektrody?

Rzeczywistą dokładność pomiaru pH ±0,05 można osiągnąć, gdy pomiary wykonywane są z dużą skrupulatnością.


zapoznanie się z instrukcją phmetru Mettler Toledo

Przed użyciem pH metru warto zapoznać się z instrukcją obsługi pehametru.

Na naszej stronie internetowej www.moga.pl instrukcja obsługi pHmetru znajduję się w zakładce pliki do pobrania, poniżej opisu produktu i jego parametrów technicznych.

strona moga.pl -instrukcja obsługi phmetru

Poniżej przedstawiono jak używać pHmetru krok po krok (dla przykładu użyta została zespolona sonda pH – czyli elektroda pomiarowa i referencyjna połączone w jedną).

Pierwszym krokiem jest przygotowanie elektrody

 • Należy podłączyć czujnik temperatury oraz elektrodę pH do pHmetru

podłączenie elektrody do phmetru

 • Następnie należy zdjąć nasadkę nawilżającą z sondy pH

zdjęcie nasadki nawilżającej z phmetru

 • W przypadku zauważenia w końcówce elektrody pęcherzyków powietrza należy potrząsnąć sondą pH jak termometrem

potrząśnij elektrodą przed użyciem

 • W przypadku elektrody do wielokrotnego napełniania konieczne jest otwarcie otworu przed użyciem

otwórz otwór do napełniania elektrody

 • Należy również sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby go uzupełnić (dotyczy to elektrod do wielokrotnego napełniania)

sprawdzenie poziomu elektrolitu w elektrodzie

 • Na koniec należy przepłukać elektrodę wodą destylowaną lub dejonizowaną

phmetry Mettler Toledo

Kolejnym krokiem jest kalibracja elektrody pH

Szczegółowo o tym, jak skalibrować elektrodę pehametryczną napisano w artykule Kalibracja pehametru i sondy pH.

 • Należy wybrać odpowiednią grupę buforów, a następnie wlać odpowiednią ilość buforu kalibracyjnego do naczynka

nalanie buforów do zlewek

 • Później należy nacisnąć przycisk kalibracji na mierniku pH i poczekać aż pomiar się ustabilizuje

przycisk kalibracji na mierniku FiveEasy

 • Po tym trzeba wyjąć sondę pH z roztworu i opłukać wodą destylowaną/dejonizowaną
 • Należy powtórzyć te same czynności dla każdego z używanych buforów kalibracyjnych

kalibracja elektrody -phmetr seven Compact

 • Ostatnim etapem kalibracji sondy pH jest sprawdzenie wyników kalibracji i ich zapisanie

Następny krok to pomiar pH

Przed przystąpieniem do pomiaru należy sprawdzić:

 • Czy temperatura próbki i czujnika jest stabilna?
 • Czy poziom elektrolitu jest wyższy niż poziom próbki?
 • Czy złącze jest całkowicie zanurzone w próbce?
 • Czy próbka została wymieszana?
 • Czy otwór do uzupełniania elektrolitu jest otwarty?

pomiar pH w laboratorium Mettler Toledo

Po upewnieniu się, że powyższe warunki zostały spełnione możemy rozpocząć pomiar

 • Najpierw należy nalać odpowiednio dużo roztworu próbki do naczynka pomiarowego i zanurzyć pH w próbce

przygotowanie próbki do pomiaru pH

Nie wszystkie próbki mają postać roztworu – możemy również mierzyć pH w ciałach stałych, gęstych próbkach lub tez na płaskich powierzchniach – poniższe zdjęcia pokazują przykłady pomiaru pH w jabłku, mięsie oraz jogurcie za pomocą elektrody InLab Solids Pro-ISM lub InLab Solids Go-ISM

pomiar ph w próbce o stałej konsystencji za pomocą elektrody InLab solids

 • Później na mierniku pH należy nacisnąć przycisk pomiaru i zaczekać aż osiągnie on stabilny punkt końcowy

wciśnięcie przycisku Read na phmetrze

 • Na koniec należy wyjąć elektrodę z próbki i opłukać wodą destylowaną

opłukanie elektrody za pomocą wody destylowanej

Jeśli płukanie wodą destylowaną jest niewystarczające, to powinno się przepłukać sondę pH etanolem lub acetonem aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte –później ponownie opłukać wodą dejonizowaną, a następnie kondycjonować elektrodę poprzez kilkuminutowe zanurzenie w roztworze elektrolitu. Po każdym etapie czyszczenia rozpuszczalnikiem organicznym konieczne jest ponowne skalibrowanie elektrody

 • W przypadku kilku próbek należy powtórzyć poprzednie czynności, aż wszystkie próbki zostaną zmierzone

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na przechowywanie elektrody

Możemy to podzielić je na:

Krótkie przechowywanie sondy pH

 • Umieszczamy elektrodę w naczynku z roztworem elektrolitu referencyjnego albo z buforem 7,00 lub 4,01

przechowywanie elektrody pH w buforze

Długie przechowywanie sondy pH

 • Zamykamy otwór do napełniania

zamknięcie otworu do napełniania w elektrodzie

 • Napełniamy nasadkę nawilżającą odpowiednim elektrolitem lub roztworem

elektrolit kcl do napełnienia nasadki nawilżającej elektrody

 • Zakładamy nasadkę nawilżającą na elektrodę

założenie nasadki nawilżającej

 • Bardzo ważne jest, aby przechowywać elektrodę pionowo, membraną w dół

elektrodę należy przechowywać pionowo


Można powiedzieć, że obsługa pHmetru jest łatwa i szybka, ale wiąże się również z potencjalnymi trudnościami. Dla zapewnienia wiarygodności i jakości pomiaru pH konieczne są rozmaite czynności konserwacyjne i pomiarowe.

 1. Wybieraj elektrody odpowiednie do badanej próbki.
 2. Używaj właściwych buforów kalibracyjnych.
 3. Przepłukuj elektrodę, ale jej nie wycieraj.
 4. Sprawdzaj wyniki kalibracji.
 5. Wymieszaj próbkę – nigdy nie używaj do mieszania próbki elektrody.
 6. Codziennie kalibruj sondę pH.
 7. Zmierz temperaturę próbki.
 8. Do kalibracji używaj świeżych roztworów buforowych.
 9. Utrzymuj elektrody w czystości.
 10. Przechowuj elektrodę w odpowiednim roztworze.

W przypadku zakupu ph metrów firmy Mettler Toledo instrukcja obsługi pH-metru jest dołączona do produktu -często jest to skrócona instrukcja obsługi pehametru i pełna instrukcja obsługi phmetru, którą można znaleźć na dołączonej do zestawu płycie CD.

okładki instrukcji obsługi phmetrów stacjonarnych Mettler ToledoInstrukcja obsługi phmetrów stacjonarnych Mettler Toledo

okładki instrukcji obsługi phmetrów przenośnych Mettler ToledoInstrukcja obsługi przenośnych mierników pH Mettler Toledo

Mimo że obsługa phmetru jest intuicyjna - warto zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi pehametru zawiera między innymi takie informacje o tym, jaka jest zawartość zestawu, jakie funkcje posiada nasz pehametr, jak się poruszać po menu, jak zmienić język, jak wykonać kalibrację, jak podłączyć czujniki, jak wykonać pomiar, jak korzystać z pamięci urządzenia i wiele innych przydatnych informacji. Ponadto dowiemy się jak używać pH metru, aby służył nam jak najdłużej - czyli jak go czyścić, jak konserwować elektrodę.

menu-wybór języka w phmetrze mettler Toledo

Wybór języka w menu ph-metru Mettler Toledo


Przypominamy, że na naszej stronie internetowej www.moga.pl instrukcja obsługi pehametru znajduję się w zakładce pliki do pobrania, poniżej opisu produktu i jego parametrów technicznych.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotyczące asortymentu Mettler Toledo, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym opiekunem produktu - Joanna Kulińska tel. 784 646 675 asia@moga.pl 

instrukcja obsługi phmetru na stronie moga.pl