Tensometry naklejone na korpusie czujnika wagowego są podłączone w układzie mostka Wheatstona, który umożliwia pomiar małych zmian oporności. Folia tensometru oporowego naklejonego na korpus czujnika wagowego odkształca się razem z nim, a zmiany oporności są proporcjonalnie od przyłożonej masy na czujnik wagowy.

Gdy zasilimy mostek Wheatstona napięciem 1Volt oraz obciążymy czujnik wagi maksymalnym obciążeniem to na wyjściu mostka Wheatstona uzyskamy zmianę napięcia wyrażoną w mV (miliwoltach). Najczęściej będzie to wartość zbliżona do 2mV oznaczana w kartach katalogowych przetworników wagowych jako (Sensitivity), której jednostką jest mV/V. Typowe wartości czułości tensometrów to 2mV/V lub 3 mV/V.

Czujnik tensometryczny

Wraz z tensometrem najczęściej jest dostarczany certyfikat tensometru, na którym jest podana wartość czułości belki tensometrycznej w mV/V. Jest to zwłaszcza ważne, kiedy belka tensometryczna pracuje w układzie jako waga czteroczujnikowa. Objawem złego dobrania czułości belek tensometrycznych są nierówne wskazania na rogach wagi, dlatego często stosuje się urządzenie zwane sumator, do którego są podłączone wszystkie belki tensometryczne wagi.