Wzorce masy - odważniki do kalibracji wag o masie 100 g

Odważniki 100 g to odważniki wagowe wykonane w różnej klasie dokładności wg OIML (E1, E2, F1, F2, M1, M2 i M3) o masie 100 gramów. Są one używane w celu dokładnego określenia masy substancji w laboratoriach i innych miejscach, gdzie wymagana jest precyzja pomiarów lub do sprawdzania wag i wzorcowania wag. Odważnik 100 g występuje też pod nazwą handlową jako odważnik kalibracyjny 100g, wzorzec masy 100g, odważnik do kalibracji wagi 100g, obciążnik 100g lub ciężarek 100 g. Odważniki wagowe 100 g mogą posiadać oznaczenie 10 dag lub 10 dkg stosowanym przed wprowadzeniem w Polsce systemu SI. Cena odważnika 100 g zależy od klasy dokładności i materiału, z którego jest wykonany wzorzec masy oraz opakowania transportowego. Wzorce masy 100 g określonej klasy dokładności wg OIML można zakupić w naszym sklepie z certyfikatem wzorcowania, czyli świadectwem wzorcowania wzorca masy.

 

KERN KERN M1 - wzorzec masy nierdzewny

KERN M1 - wzorzec masy nierdzewny

Nierdzewne wzorce masy klasy M1 w opakowaniu z tworzywa firmy KERN. Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD).
...
KERN KERN F1 - wzorzec masy nierdzewny

KERN F1 - wzorzec masy nierdzewny

Nierdzewne wzorce masy klasy F1 w opakowaniu z tworzywa firmy KERN. Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD).
...
OHAUS Wzorzec masy klasy M1 OHAUS

OHAUS M1 - nierdzewny wzorzec masy, odważnik kalibracyjny

Nierdzewne wzorce masy klasy M1 w opakowaniu z tworzywa firmy OHAUS. Bez świadectwa wzorcowania.
...
TROEMNER Wzorzec masy odważnik kalibracyjny F2

TROEMNER - wzorce nierdzewne masy klasy F2

Nierdzewne wzorce masy klasy F2 w indywidualnym opakowaniu z tworzywa firmy TROEMNER (USA). Krótki czas realizacji.
...
TROEMNER Wzorzec masy odważnik f1

TROEMNER - wzorzec masy / odważnik klasy F1

Wzorce masy klasy F1 w indywidualnym opakowaniu z tworzywa firmy TROEMNER (USA). Krótki czas realizacji.
...
TROEMNER Wzorzec masy odważnik E2

TROEMNER - wzorzec masy / odważnik klasy E2

Wzorce masy klasy E2 w indywidualnym opakowaniu z tworzywa firmy TROEMNER (USA). Krótki czas realizacji.
...
KERN KERN F2 - wzorzec masy

KERN F2 - wzorzec masy

Nierdzewne wzorce masy klasy F2 w opakowaniu z tworzywa firmy KERN. Opcjonalnie świadectwa wzorcowania DKD (Niemcy).
...
KERN Wzorzec masy / odważnik klasy E2 KERN do sprawdzania wag analitycznych

KERN E2 - wzorzec masy

Nierdzewne wzorce masy klasy E2 w opakowaniu z tworzywa firmy KERN Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD). Opcjonalnie opakowanie z drewna.
...
OHAUS OHAUS - Zestawy wzorców masy / odważników klasy M1 w walizce z tworzywa

OHAUS - Zestawy wzorców masy / odważników klasy M1 w walizce z tworzywa

Zestawy wzorców masy / odważników klasy M1 w walizce z tworzywa firmy OHAUS do sprawdzania wag klasy III oraz wag bez legalizacji.
...
OHAUS OHAUS - Zestawy wzorców masy / odważników klasy F1 w walizce z tworzywa

OHAUS - Zestawy wzorców masy / odważników klasy F1 w walizce z tworzywa

Zestawy wzorców masy / odważników klasy F1 w walizce z tworzywa firmy OHAUS do sprawdzania wag klasy II oraz wag bez legalizacji.
...
KERN Wzorzec masy / odważnik klasy E1 KERN do sprawdzania wag analitycznych

KERN E1 - nierdzewny wzorzec masy / odważnik

Nierdzewne wzorce masy klasy E1 w opakowaniu drewnianym firmy KERN Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD).
...
KERN Wzorzec masy z hakiem klasy M1 KERN

KERN M1 - wzorzec masy z hakiem

Specjalne wzorce masy z hakiem klasy M1 w opakowaniu z tworzywa firmy KERN. Materiał: mosiądz. Opcjonalnie świadectwa wzorcowania DKD (Niemcy).
...
TROEMNER Komplet wzorców klasy F2 Troemner

TROEMNER - komplet wzorców masy / odważników klasy F2

Komplet odważników / wzorców masy klasy F2 w opakowaniu z tworzywa wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wzorce masy firmy TROEMNER (USA). Krótki czas realizacji.

...
TROEMNER Komplet wzorców klasy F1 Troemner

TROEMNER - komplet wzorców masy / odważników klasy F1

Komplet odważników / wzorców masy klasy F1 w opakowaniu z tworzywa wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wzorce masy firmy TROEMNER (USA). Krótki czas realizacji.

...
KERN NIerdzewne odważniki M1 w skrzynce drewnanej KERN

KERN - Zestawy wzorców masy / odważników klasy M1 w opakowaniu drewnianym - opcjonalnie świadectwo wzorcowania

Zestawy wzorców masy / odważników klasy M1 w opakowaniu drewnianym firmy KERN do sprawdzania wag klasy III oraz wag bez legalizacji. Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD)
...
KERN Zestawy wzorców masy klasy E2 KERN w drewnianym opakowaniu

KERN - zestawy wzorców masy klasy E2 w drewnianym opakowaniu - opcjonalnie świadectwo wzorcowania

Zestawy wzorców masy klasy E2 w opakowaniu z drewna firmy KERN. Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD).
...
KERN NIerdzewne odważniki F1 - zdjęcie poglądowe

KERN - zestawy wzorców masy / odważników klasy F1 w walizce z tworzywa - opcjonalnie świadectwo wzorcowania

Zestawy wzorców masy / odważników klasy F1 w opakowaniu z tworzywa (walizka) firmy KERN do sprawdzania wag klasy II i III oraz wag bez legalizacji. Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD). - zdjęcie poglądowe
...
KERN NIerdzewne odważniki F2 - zdjęcie poglądowe

KERN - zestawy wzorców masy / odważników klasy F2 w walizce z tworzywa - opcjonalnie świadectwo wzorcowania

Zestawy wzorców masy / odważników klasy F2 w opakowaniu z tworzywa (walizka) firmy KERN do sprawdzania wag klasy II i III oraz wag bez legalizacji. Opcjonalnie świadectwo wzorcowania DAkkS (DKD). - zdjęcie poglądowe
...
KERN Tani żeliwny odważnik M3

KERN M3 - tani odważnik żeliwny

Tani żeliwny odważnik M3 bez opakowania firmy KERN. Materiał: Żeliwo. Brak świadectwa wzorcowania.
...
TROEMNER Komplet wzorców klasy E2 Troemner

TROEMNER - komplet wzorców masy / odważników klasy E2

Komplet odważników / wzorców masy klasy E2 w opakowaniu z tworzywa wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wzorce masy firmy TROEMNER (USA). Krótki czas realizacji.

...

 

Odważnik 100 g jako wzorzec masy do adiustacji wagi

Odważnik 100 g często stosowany jest jako zewnętrzny wzorzec masy do adiustacji wagi. Proces adiustacji wagi zewnętrznym odważnikiem - wzorcem masy nazywany jest bardzo często nieprawidłowo kalibracją wagi. Wzorzec masy lub odważnik 100 g to nie jest odważnik kalibracyjny, tylko prawidłowa nazwa jego brzmi zewnętrzny wzorzec masy do adiustacji wagi. W przypadku, gdy użytkownikowi wagi zależy na dokładności pomiarów, wskazane jest wzorcowanie tego wzorca masy. W zależności od dokładności wagi "odważnik kalibracyjny" musi być wykonany z odpowiednią dokładnością. Bardzo ważne jest, aby przy wyborze wzorca masy przeznaczonego do adiustacji wagi błędy graniczne użytego wzorca masy były mniejsze niż 1/3 błędu granicznego wagi.

Odważniki 100 g błędy graniczne

Błędy graniczne masy odważnika 100 g zależą od klasy jego wykonania i wg normy OIML R111:2004 odpowiednio wynoszą:

  • odważnik 100 g klasy E1 błąd +/- 0.00005 g
  • odważnik 100 g klasy E2 błąd +/- 0.00016 g
  • odważnik 100 g klasy F1 błąd +/- 0.0005 g
  • odważnik 100 g klasy F2 błąd +/- 0.0016 g
  • odważnik 100 g klasy M1 błąd +/- 0.005 g
  • odważnik 100 g klasy M2 błąd +/- 0.016 g
  • odważnik 100 g klasy M3 błąd +/- 0.05 g

Odważnik specjalny 100 g ze świadectwem wzorcowania

Wzorce masy 100 g ze świadectwem wzorcowania pozwalają na natychmiastowe wprowadzenie ich do ewidencji przyrządów pomiarowych w organizacji i korzystanie z nich zaraz po zakupie. Certyfikat wzorcowania odważnika/wzorca masy, czyli świadectwo wzorcowania wzorca masy 100 g, jest bardzo ważnym dokumentem informującym użytkowników o rzeczywistych błędach jego wykonania. Jest to bardzo ważne dla organizacji posiadających systemy zarządzania typu ISO, GLP, GMP i inne. Umożliwia to kontrolę przyrządów pomiarowych oraz zaplanowanie kolejnych sprawdzeń lub wzorcowań.