Poprzez regularne wzorcowanie miernika pH oraz jego kalibrację możemy uzyskać bezpieczeństwo pomiarów. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewienia zgodności z przepisami oraz pozwala na uniknięcie kosztów związanych z niedokładnymi wynikami.

przygotowanie do wzorcowania phmetru

Wzorcowanie ph-metru decyduje o skuteczności działania naszego urządzenia. Nawet najbardziej precyzyjne urządzenia pomiarowe nie są przydatne, jeżeli nie mamy gwarancji, że odczyt jest dokładny, lub gdy nie wiemy, jaka jest niepewność pomiarowa.

Dlaczego należy wzorcować phmetry?

Można powiedzieć, że wzorcowanie pehametru jest czynnością dobrowolną, ale nie dla tych Użytkowników, którzy posiadają systemy zarządzania jakością. Ważne jest, aby mieć pewnośc czy ph metr, którego używamy, wskazuje poprawnie, a jego ewentualne błędy są do zaakceptowania. Jeżeli firma posiada jeden z wielu systemów zarządzania jakością (np. ISO 9000. GS 9000, TS 16949, VDA 6.1, GLP, GMP, HACCP itp.) sprawa jest o tyle prosta, że system wymaga i podpowiada:

"Wzorcować lub sprawdzać albo wzorcować i sprawdzać, w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców pomiarowych mających powiązanie z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami pomiarowymi: jeżeli nie ma takich wzorców, podstawa wzorcowania lub sprawdzania powinna być przechowywana jako udokumentowana informacja"

EN ISO 9001:2015 7.1.5 Zasoby do monitorowania i pomiarów


laboratorium Mettler Toledo - sprawdzenie phmetru

Wzorcowanie miernika pH to sprawdzenie poprawności funkcjonowania przyrządu do pomiaru pH. Wzorcowanie ph metru polega na wyznaczeniu zależności między wskazaniem wzorca odniesienia a sprawdzanym pehametrem. Wzorcowanie pHmetru ma na celu określenie błedów wskazań oraz niepewności wskazań w zakresie pomiarowym wzorcowanego miernika pH.

Pehametry są wzorcowane następującymi metodami:

  • wzorcowanie miernika pH metodą elektryczną -polega na wzorcowaniu w każdym punkcie pomiarowym pH (w zakresie od 0 do 14 pH) oraz w 15 punktach  pomiarowych napięcia w zakresie mV (od -1400 mv do 1400mV)

  • osobno jest wzorcowana elektroda pH w zakresie pomiarowym 45 ÷ 65 mV z wyznaczeniem wartości nachylenia krzywej charakterystyki elektrody, punktu zerowego oraz sprawności elektrody

  • wzorcowanie w układzie -miernik wraz z elektrodą pehametryczną -wzorcowanie z zastosowaniem materiałów odniesienia w zakresie od 1,68 pH do 10,01 pH (punkty wzorcowania: 1,68; 3,78; 4,01; 6,86; 7,01; 7,41; 9,18; 10,01)

Termin realizacji wzorcowania pehametru ze świadectwem wzorcowania PCA wynosi od siedmiu do czternastu dni roboczych.

przygotowanie świadectwa wzorcowania phmetru

W naszym sklepie internetowym www.moga.pl mogą Państwo zakupić pehametry firmy Mettler Toledo wraz z dodatkową usługą - wzorcowanie ph metru wraz z akredytacją PCA (świadectwo wzorcowania ph metru PCA)

Jeśli są Państwo zainteresowani kupnem pehametru wraz z wzorcowaniem pehametru w akredytowanym laboratorium, zapraszamy do kontaktu z z naszym opiekunem produktu - Joanna Kulińska tel. 784 646 675 asia@moga.pl