Waga gabarytowa jest wykorzystywana podczas ustalania kosztów przesyłki. Posługują się nią wszystkie firmy kurierskie, jednak każda z nich do obliczeń wykorzystuje inny przelicznik. Na przykładzie wagi gabarytowej ups pokażemy, jak dokonać poprawnych wyliczeń.

Waga objętościowa UPS

Waga gabarytowa ups (waga wolumetryczna, objętościowa, wymiarowa) odnosi się do gęstości paczki. Pozwala zatem określić, ile miejsca zajmuje ona w przestrzeni transportowej w stosunku do swojej wagi rzeczywistej. Jej wskazanie jest pomocne w szczególności w przypadku paczek nieproporcjonalnych, tj. dużych i jednocześnie lekkich. Wagaobjętościowa ups ma zastosowanie zarówno do przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych oraz służy do wyliczenia ich kosztu.

UPS waga wolumetryczna wzór

Jeśli zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług firmy kurierskiej UPS, do obliczenia wagi gabarytowej ups musimy wykorzystać następujący wzór:

długość paczki (cm) x szerokość paczki (cm) x wysokość paczki (cm) / 5000

Otrzymany wynik należy zaokrąglić w górę do kilogramów.

Przy obliczaniu stawki powinniśmy wziąć pod uwagę wagę większą, tj. wagę gabarytową lub wagę rzeczywistą. Waga uwzględniona przy wyliczaniu kwoty to waga rozliczeniowa.

Jeśli nasza przesyłka składa się z wielu elementów, cenę przesyłki otrzymamy po zsumowaniu wszystkich wag rozliczeniowych paczek w przesyłce.

Jak obliczyć wagę gabarytową dla innych firm kurierskich?