Sumator wagowy

Sumator do wagi - w zależności od klasy IP, obudowa sumatora może być wykonana z tworzywa, aluminium lub stali nierdzewnej.

Rodzaj, z którego wykonana jest obudowa sumatora, inaczej nazywana puszka sumatora ma istotny wpływ na jego cenę. Cena sumatora wagowego zależy też od jakości użytych dławic, zwłaszcza tych nierdzewnych stosowanych przy obudowach stalowych. Przy wyborze sumatora wagowego warto uwzględnić to, w jakich warunkach będzie pracował sumator i waga.

płytka sumatora wagowego

Płytka elektroniki sumatora zamontowana w obudowie sumatora z tworzywa czy ze stali nierdzewnej niczym się nie różni, jest taka sama.

Jak działa sumator wagowy?

Zadaniem sumatora jest regulacja spadku napięcia na rezystorze znajdującym się w nim, aby wyregulować napięcie zasilania podłączonej do niego belki. Nieznaczna zmiana napięcia zasilania belki tensometrycznej pozwala uzyskać takie same wskazania różnych belek podłączonych równolegle przy różnych ich czułościach wyrażonych w mV/V.

Zadaniem sumatora wagowego jest sumowanie sygnałów z pojedynczych tensometrów. Belki tensometryczne łączy się równolegle i przy dobrych jakościowo tensometrach, a najlepiej sparowanych- układy potencjometrów, rezystorów lub zworek są zbędne. Wszystkie połączenia elektryczne wykonane w obrębie sumatora wagowego muszą być bardzo staranne, gdyż będą miały wpływ na prawidłową pracę układu wagowego. Niedopuszczalne jest przecięcie żył w przewodzie, złe zaciśniecie tulejek oraz niestaranne przykręcenie przewodów do zacisków montażowych na płycie sumatora.

sumator do wagi płytka uniwersalna

Widok uniwersalnej płyty sumatora umożliwiającej przylutowanie lub przykręcenie przewodów sygnałowych czujnika tensometrycznego

Najlepsze i najpewniejsze są płytki sumatora, gdzie przewody są lutowane do niej. Niestety ze względu na wygodę montażu odchodzi się obecnie od tego. Tak jak wspominaliśmy przy dobrych jakościowo belkach tensometrycznych, inne elementy poza zaciskami montażowymi do podłączenia belek tensometrycznych są niepotrzebne. Sumator pełni funkcję puszki połączeniowej.

sumator wagowy skorodowany

Sumator wagowy- płytka elektroniki musi być zabezpieczona przed działaniem wilgoci, aby zapewnić pewną i bezawaryjną pracę układu wagowego. Niestety naprawa płytki sumatora po zalaniu nie gwarantuje poprawnej pracy układu wagi ze względu na bardzo małe sygnały wyjściowe tensometru. Najlepiej jest ją wymienić na nową, a obudowę dokładnie zabezpieczyć przed zalaniem gwarantując tym samym poprawną pracę wagi.

W przypadku gdy wskazania na narożnikach wagi są różne i nie zależą od błędów konstrukcji wagi, może nam pomóc zastosowanie sumatora wagowego. Z układu elementów regulacyjnych sumatora korzystamy tylko wtedy gdy mamy pewność, że pozostałe elementy wagi są sprawne. Regulacja sumatora jest prosta, ale niezmiernie uciążliwa, gdyż wymaga wielokrotnego nakładania dużej ilości wzorców masy.

Regulacja sumatora wagowego

Jak zacząć regulację sumatora (część wstępna).

 1. Sprawdzić, czy są potrzebne w naszym układzie wagowym elementy regulacyjne. Wszystkie potencjometry skręcić w jedną stronę, najlepiej uzyskują zwarcie potencjometru, co można sprawdzić miernikiem.
 2. Położyć obciążenie na środku wagi, a następnie na kolejnych narożnikach notując kolejne wskazania.
 3. Jeśli błąd pomiaru nie przekracza 1 lub 2 działek odczytowych można uznać, że waga jest sprawna i nie ma konieczności dalszej regulacji. Dotyczy to wag technologicznych i o ilości nie więcej niż 2000 do 4 000 działek odczytowych zakładając, że zostały też dobrze dobrane maksymalne obciążenia tensometrów.

Regulacja sumatora – wskazania wagi są różne w poszczególnych punktach wagi i błędy są dla nas niedopuszczalne.

 1. Wszystkie potencjometry ustawić w połowie zakresu, najprościej policzyć liczbę obrotów potencjometru od jednej skrajnej pozycji do drugiej, i wykonać ich połowę kręcąc w przeciwnym kierunku lub sprawdzić to omomierzem.
 2. Położyć obciążenie na środku wagi, a następnie na kolejnych narożnikach notując kolejne wskazania.
 3. Zlokalizować który potencjometr odpowiada której belce tensometrycznej odpowiedzialnej za dany obszar ważenia (narożnik)
 4. W przypadku wskazań mniejszych należy zmniejszać rezystancje potencjometrów odpowiadających za dany narożnik, natomiast gdy wskazania są większe, należy zwiększać rezystancje. Przy dużych obciążeniach regulacje można przeprowadzać na początek mniejszymi obciążeniami, stopniowo je zwiększając.
 5. Kolejne regulacje powtarzać aż do osiągnięcia zamierzonego efektu.

 sumatory wagowe

Płytka sumatora różnych producentów wygląda bardzo podobnie, a regulacja jest prosta za pomocą precyzyjnych potencjometrów.

Sumator wagowy jest elementem do budowy wag, który ma bardzo duży wpływ na prawidłowe jej działanie. Najczęściej sam sumator nie ulega uszkodzeniu, natomiast niestaranny montaż przewodów podłączonych do niego oraz luźne zaciski są przyczynami niesprawności wag. Warto za każdym razem jak mamy dostęp do sumatora wagowego dokręcić wszystkie wkręty, sprawdzić, czy nie ma na płycie sumatora wykwitów, zawilgoceń itp.

Objawy uszkodzenia w obrębie sumatora wagowego:

 • błąd wagi, Error, Hi, low uszkodzony kontakt- poluzowane wkręty, wyrwany przewód — niestabilna praca wagi „płynięcie wagi” zawilgocona, zalana płyta sumatora.
 • brak geometrii wskazań wagi- uszkodzone elementy regulacyjne sumatora, przerwy.

Stosując belki tensometryczne dobrej jakości, można płytkę sumatora pominąć, łącząc równolegle przewody i je lutując razem. Przewody warto zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi przed wilgocią- tego typu rozwiązanie jest pewniejsze i bardziej odporne na drgania, wibracje oraz warunki atmosferyczne- zawilgocenia itp.

Poza podziałem sumatorów wagowych na materiał, z jakiego jest wykonana puszka sumatora wagowego, można również rozróżnić je, w jaki sposób jest dokonywana regulacja.

Sumator wagowy ze zworkami – w sumatorze wagowym znajdują się zworki osobne dla każdej belki tensometrycznej umożliwiające zmianę wzmocnienia poprzez zmianę ich ustawień.

Sumator wagowy z potencjometrami- w sumatorze w wagowym znajdują się potencjometry osobne dla każdej belki tensometrycznej umożliwiające zmianę wzmocnienia poprzez zmianę ich ustawień.

sumator wagowy zemic

Sumator wagowy produkowany jest w wielu wersjach zależnych od przyłączenia ilości belek tensometrycznych. Najczęściej są to sumatory wagowe przeznaczone do podłączenia 4, 6 lub 8 belek tensometrycznych.

Sumator wagowy w swojej ofercie mają prawie wszyscy producenci czujników wagowych takich jak ZEMIC,Keli, KPZ, NBC, FLINTEC, SENSOCAR,HBM i inni. 

Sumator wagowy – montaż mechaniczny

Stan techniczny sumatora wagowego ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całej wagi. Jak wspomnieliśmy sumator wagowy służy do sumowania sygnałów wszystkich czujników tensometrycznych podłączonych do niego, dlatego bardzo ważne jest solidne przykręcenie przewodów sygnałowych do listew połączeniowych i prawidłowe odizolowanie przewodów i montaż ich. W sumatorze znajdują się dławice umożliwiające zabezpieczenie przewodów przed ich mechanicznym wyrwaniem. Należy sprawdzić, w jaki sposób producent je zamontował i czy są dokręcone wszystkie nakrętki, czy wszystkie uszczelki znajdują się na swoim miejscu. Dodatkowo w sumatorach wykonanych z tworzyw, można dławice wkleić używając odpowiedniego kleju, czy silikonu.

sumator do wagi elektronicznej

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwwilgociowe jest bardzo ważne, gdyż w przypadku dostania się wody na zaciski lub płytkę sumatora będziemy obserwować niestabilną pracę wagi. W przypadku długotrwałego działania wilgoci będą się tworzyć wykwity na płytce sumatora, które spowodują niestabilną pracę wagi oraz możliwość wyświetlania błędów. W tym przypadku najlepiej wymienić płytkę sumatora na nową. Warto przy okazji sprawdzić stan przewodów belek, jeśli one będą nosiły ślady korozji należy je skrócić do tego momentu, aż nie będzie widać oznak uszkodzeń. Przewody należy skracać o taką samą długość- czyli o długość najdłuższego uszkodzonego odcinka przewodu w pozostałych belkach tensometrycznych.

Jeśli mamy wpływ na miejsce montażu mechanicznego sumatora to należy wybrać takie, które jest najmniej narażone na udary mechaniczne minimalizując w ten sposób możliwość jego uszkodzenia i wagi. Warto też zwrócić uwagę na sposób prowadzenia przewodów sygnałowych belki i w jaki sposób wchodzą do dławic sumatora – warto, aby przewód podchodził od dołu sumatora, a nie z góry, aby pojawiająca się na nim woda nie spływała na obudowę sumatora a w przypadku nieszczelności obudowy sumatora czy dławicy do środka sumatora wagowego.

sumator do wagi nierdzewny

Bardzo ważne jest też prawidłowe przykręcenie pokrywy sumatora. W pokrywie sumatora często jest umieszczona uszczelka zwiększająca jego szczelność, dlatego warto przyjrzeć się czy jest prawidłowo zainstalowana oraz zachowana jej ciągłość.

Przykręcać wieko puszki sumatora należy w taki sposób, aby nie deformować pokrywy i nie doprowadzić do jej pęknięcia. W sumatorach wykonanych z odlewu aluminium można dodatkowo zabezpieczyć wkręty mocujące (łby) silikonem, aby w przyszłości nie mieć problemów z ich odkręceniem zwłaszcza jak waga elektroniczna pracuje w środowisku wilgotnym.

Sumator wagowy- cena jego najczęściej zależy od jakości wykonania jego obudowy, jakości zastosowanych dławic oraz użytych elementów łączących. 

W naszym sklepie można zakupić :

 1. Puszka sumatora wagowego 
  • obudowa sumatora wagowego wykonana z tworzywa
  • obudowa sumatora wagowego wykonana z aluminium
  • obudowa sumatora wagowego wykonana ze stali nierdzewnej
 1. Płytka sumatora wagowego w wykonaniu od 2 do 8 tensometrów.
 2. Kompletny sumator wagowy w różnych wykonaniach i konfiguracjach.

Sprawdź dostępne modele sumatorów wagowych

 sumator wagowy z tworzywa

Sumator wagowy w obudowie z tworzywa umożliwia podłączenie do czterech tensometrów. Regulacja wzmocnienia sygnału z tensometrów za pomocą potencjometrów. Cena sumatora wagowego około 120 zł netto.

 

sumator do wagi obudowa aluminiowa

Sumator wagowy w obudowie wykonanej z odlewu aluminium umożliwia podłączenie do czterech tensometrów. Regulacja wzmocnienia sygnału z tensometrów za pomocą potencjometrów. Cena sumatora do wagi około 150 zł netto

 

sumator do wagi obudowa stal

Sumator do wagi czteroczujnikowej w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej umożliwia precyzyjne wyregulowanie wzmocnienia tensometrów na wszystkich narożnikach wagi. Regulacja wzmocnienia sygnału z tensometrów za pomocą potencjometrów. Cena sumatora nierdzewnego około 270 zł netto

 

sumator stal nierdzewna

Sumator do wagi czteroczujnikowej w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej. Obok listew montażowych do przykręcenia przewodów sygnałowych tensometrów znajdują się punkty lutownicze. Przylutowany przewód sygnałowy tensometru daje pewniejsze połączenie elektryczne i zalecany przy wagach i układach wagowych narażonych na wibracje. Znajdujący się na płytce sumatora rezystor regulowany -potencjometr umożliwia precyzyjną korektę wzmocnienia tensometru mV/V. Sumator wagowy jest dostępny w naszym sklepie internetowym. Cena sumatora ze stali nierdzewnej około 290 zł netto.

 

sumator 6 tensometrów

Sumator do wagi sześcioczujnikowej w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej. Obok listew montażowych do przykręcenia przewodów sygnałowych tensometrów znajdują się punkty lutownicze. Przylutowany przewód sygnałowy tensometru daje pewniejsze połączenie elektryczne i jest zalecany przy wagach i układach wagowych narażonych na wibracje. Znajdujący się na płytce sumatora wagowego rezystor regulowany -potencjometr umożliwia precyzyjną korektę wzmocnienia tensometru mV/V. Sumator wagowy jest dostępny w naszym sklepie internetowym. Cena sumatora do wagi samochodowej około 380 zł netto.

 

sumator do wagi samochodowej

Sumator do wagi samochodowej- puszka sumatora do wagi została wykonana ze stali nierdzewnej. Listwy montażowe do przykręcenia przewodów sygnałowych tensometrów, producent sumatora przewidział również możliwość ich przylutowania. Przylutowany przewód sygnałowy tensometru daje pewniejsze połączenie elektryczne, dlatego zalecane jest stosowanie go przy wagach i układach wagowych narażonych na wibracje. Znajdujący się na płytce sumatora rezystor regulowany -potencjometr umożliwia precyzyjną korektę wzmocnienia tensometru mV/V. Sumator wagowy jest przeznaczony do budowy wag samochodowych i wieloczujnikowych. Cena sumatora do wagi samochodowej około 440 zł netto.