Wielkimi krokami zbliża się okres inwentur. Jeżeli do policzenia mamy dużą ilość jednorodnych detali typu: śrubki, nakrętki, podkładki, drobne elementy mocujące czy części elektroniczne zdecydowanie zalecamy liczenie sztuk za pomocą liczących wag elektronicznych.

Warunkiem koniecznym żeby można korzystać z liczenia sztuk metodą wagową jest: jednorodny detal (waga poszczególnych elementów musi być zbliżona) oraz waga o właściwie dobranej dokładności (działce odczytowej d).

Prawie każda waga elektroniczna posiada funkcję liczenia sztuk, ale na rynku występują również wyspecjalizowane wagi liczące. Wagi z funkcją liczenia posiadają mniejszą dokładność liczenia ponieważ wewnętrzna rozdzielczość wagi równa jest rozdzielczości wagi, dlatego w przypadku tych wag jednorodny element liczony nie może być lżejszy niż działka odczytowa wagi (d). W przypadku typowych wag liczących dokładność liczenia jest decydowanie większa ponieważ wewnętrzna rozdzielczość wagi jest przynajmniej 10 razy większa niż wynika to z rozdzielczości wagi. Na typowo liczących wagach firmy OHAUS można liczyć np.: elementy o masie 0,01g przy działce odczytowej wagi d= 0,1g.

Jeżeli do wykonania mamy dużą ilość operacji liczenia jednorodnych detali to polecamy wagi typowo liczące firmy OHAUS ponieważ wynik zawsze będzie dokładny a obsługa wag prosta, intuicyjna i nie wymaga długotrwałego studiowania instrukcji obsługi.

waga OHAUS

W zależności od natężenia pracy i wymaganej dokładności oferujemy wagi:

  1. RANGER COUNT 1000 (RC11P dawniej EC) – do małego i średniego natężenia pracy
  2. RANGER COUNT 3000 (RC31P) – do średniego i dużego natężenia pracy
  3. RANGER COUNT 4000 (RC41) – wykonanie przemysłowe w obudowie metalowe dużego natężenia pracy
  4. RANGER 7000 (R71) – do średniego i dużego natężenia pracy, dodatkowo wagi liczące RANGER 7000 mają pamięć liczonych detali, która obejmuje: nazwę, kod produktu, średnią masę elementu (APW). Do wagi Ranger 7000 można podłączyć skaner kodów kreskowych, co ułatwia identyfikację detali zapisanych w pamięci wagi.

W celu policzenia detali w opakowaniach zbiorczych nawet do 3000kg w ofercie posiadamy liczące wagi referencyjne dwuplatformowe. „Mała” waga służy do wyznaczania wartości referencyjnej (średniej masy elementu liczonego) a „duża” platforma pozwala na liczenie tego samego elementu w opakowaniu zbiorczym (oczywiście należy uwzględnić wartość tary tzn. masę opakowania)

waga OHAUS

Jeżeli na krótki okres 5-10 dni potrzebujecie Państwo dużą ilość wag liczących do przeprowadzenia inwentury to nasza firma świadczy usługę wypożyczenia wag liczących. Zachęcamy do złożenia zapytania na nasz adres email sklep@moga.pl z podaniem daty wypożyczenia wag, okresu wypożyczenia, jaki rodzaj wagi Państwo potrzebują (np. max 30kg d=1g) oraz ilość sztuk. Na podstawie zapytanie przygotujemy niezobowiązującą ofertę wypożyczenia wag.

W swojej ofercie posiadamy ponad 100 szt. różnego typu i o różnych parametrach wag na wynajem krótkookresowy.