Wzorcowanie wag - jak często?

Jest to jedno z pytań, które często zadają nam nasi Klienci. Generalnie wzorcowanie wag jest czynnością dobrowolną, ale już nie dla tych, którzy posiadają systemy zarządzania jakością. System zarządzania jakością w punkcie o nadzorowaniu wyposażenia do monitorowania i pomiarów wskazuje, że przyrządy pomiarowe należy wzorcować i sprawdzać w określonych odstępach czasu.


"Wzorcować lub sprawdzać albo wzorcować i sprawdzać, w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców pomiarowych mających powiązanie z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami pomiarowymi: jezeli nie ma takich wzorców, podstawa wzorcowania lub sprawdzania powinna być przechowywana jako udokumentowana informacja"

EN ISO 9001:2015  7.1.5 Zasoby do monitorowania i pomiarów

I tu pojawia się problem, co niektórzy próbują wzorując się na metrologii prawnej określić te terminy wzorowanie wag np. co 24 miesiące, a jak skrócą je raz na rok, to uważają, że jest to wystarczające.

Inni próbują wymóc umieszczenie przez laboratorium na świadectwie wzorcowania wagi daty następnego wzorcowania - laboratorium akredytowane nie może takiej informacji umieścić na świadectwie „data następnego wzorcowania wagi”.

wzorcowanie wagi warunki srodowiskowe

Wzorcowanie wagi to odpowiednie wzorce masy oraz pomiar warunków środowiskowych: temperatury i wilgotności. Wszystkie użyte przyrządy pomiarowe podczas wzorcowania wagi muszą posiadać ważne świadectwa wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane w PCA, czyli wzorce masy i termohigromet. 

Niestety, tutaj osoba odpowiedzialna za nadzór nad aparaturą pomiarowa musi z pełną świadomością i wiedzą podjąć takie decyzje. Dobrze, jak posiada niezbędną wiedzę metrologiczną i aktualizuje ją na szkoleniach metrologicznych - będzie to niezbędne w przyszłości, aby obronić wybraną częstotliwość wzorcowania wag.

 wzorcowanie wagi nowa waga

Nowa waga powinna być bezwzględnie wywzorcowana już w momencie ustawienia na stanowisku pracy.

Które wagi wzorcować?

Należy przede wszystkim z listy wag wybrać te, których pomiary są bardzo ważne i ważna jest jakość procesów w organizacji. Na tej podstawie można ustalić częstotliwość użytkowania i ryzyko uszkodzenia i zakłócenia prawidłowej pracy wagi. 

Czynnik ludzki – często zmieniająca się obsługa, warunki środowiskowe temperatura, zapylenie narażenie na udary mechaniczne (np. waga w ciągu komunikacyjnym), intensywność i sposób użytkowania i inne. W przypadku wag mających istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo procesu należy też koniecznie dokonywać okresowych sprawdzeń i testów wagi. Do okresowych sprawdzeń wagi potrzebne jest posiadanie określonej liczby wzorców masy, natomiast do przeprowadzenia krótkiego testu wagi wystarczy ich kilka.

Użytkownik może sam wstępnie stwierdzić, czy waga jest sprawna, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości szybko wycofać wagę minimalizując ewentualne szkody. 

 wzorcowanie wagi

 Wzorcowanie wag jest to czynność,którą należy powierzyć akredytowanemu laboratorium w PCA.

Jeśli okaże się, że istotnych dla procesu wag jest dużo, a jedna, dwie są wykorzystywane np. do ważenia odpadów, to warto ze względów ekonomicznych (koszt dojazdu laboratorium) wybrać ten sam termin wzorcowania. Jeśli okaże się, że jest większa ilość wag oraz mają różny stopień wykorzystania oraz ryzyka na poprawny proces ważenia warto je pogrupować i wyznaczyć im inne osobne terminy wzorcowań.

wzorcowanie wag wzorce E2

Wzorcowanie wag analitycznych oraz ich sprawdzanie wymaga użycia wzorców masy klasy E2. Wzorce te wymagają szczególnego delikanego obchodzenia się z nimi. Brak specjalistycznych pincet i rękawiczek oraz nieostrożne użytkowanie może zmienić masę powodując nieodwracalne uszkodzenie wzorców masy.

Na przykład: wagi wykorzystywane w laboratorium, użytkowane przez wysokokwalifikowaną kadrę, posiadającą wzorce kontrolne i samodzielnie cyklicznie kontrolujące wagi przed pomiarami - w tym przypadku wzorcowanie wag można ograniczyć np. raz na 12 miesięcy.

Inaczej wygląda sposób użytkowania wag na produkcji (pracownicy niekoniecznie dbający o sprzęt, pośpiech, wagi w ciągach komunikacyjnych narażone na udary mechaniczne itp.) - ten termin wydaje się wysokoryzykowny i raz na 6 miesięcy może być niewystarczający.

 wzorcowanie wag - wszystkie użyte wzorce masy podczas wzorcowania muszą posiadać ważne swiadectwo wzorcowania oraz sposób ich oznaczenia musi być jednoznaczny

 Wzorcowanie wagi hakowej - wszystkie użyte w czasie wzorcowania wzorce masy muszą posiadać aktualne świadectwo wzorcowania oraz być jednoznacznie oznaczone.

Powyższe informacje pozwoliły nam wyznaczyć termin np. wzorcujemy wagi co 12 miesięcy - i co dalej? Systemy jakości mówią jeszcze o okresowych sprawdzeniach wag. Wzorcowanie wag musimy powierzyć akredytowanemu laboratorium, natomiast sprawdzać możemy sami - o ile posiadamy niezbędną wiedzę i wzorce masy powiązane z wzorcami zapewniającymi spójność pomiarową.

Sprawdzać wagi należy w podobnych punktach, co podczas wzorcowania, w przypadku nie posiadania wzorców i wyszkolonego personelu oraz chcąc zapewnić bezstronność można to powierzyć zewnętrznej specjalizującej się w tych usługach firmie.

wzorcowanie wagi nalepka informujaca o wzorcowoniu

Naklejka informująca o dacie następnego sprawdzenia lub wzorcowania dostarczana przez naszą firmę. Użytkownik może samodzielnie wpisać miesiąc i rok następnego wzorcowania- naklejka skutecznie przypomina o przyszłych działaniach.

Warto sprawdzić kompetencje danej firmy oraz jakimi wzorcami masy będą sprawdzane wagi (świadectwa wzorcowania wzorców, system zarządzania ISO).

Protokół ze sprawdzenia powinien zawierać błędy wskazań wagi oraz zalecenia co do dalszej eksploatacji wag. Na podstawie sprawdzeń wag można podjąć dalsze kroki co do częstotliwości kolejnych sprawdzeń i wzorcowań wag  oraz bezpieczeństwa procesu w organizacji.

 wzorcowanie wag wagi wielkopolska showroom

 Wzorcowanie wag oraz pomiary masy i siły - to nasza pasja, którą rozwijamy od prawie 30 lat. Zapraszamy do naszej siedziby w Puszczykowie k.Poznania. Jeśli jakość wykonywanych pomiarów jest dla Panstwa ważna to gorąco zapraszamy do współpracy


Najczęściej pojawiające się pytania:

 • co to jest wzorcowanie?
 • co to jest sprawdzenie wag?
 • jak przeprowadzić test wagi?
 • co to jest adjustacja?
 • wzorcować wagi, sprawdzać, jak dokonać samodzielnie testu wagi?
 • jakie wybrać kryteria przy zakupie wagi?
 • czy zawsze najtańsza waga to dobry wybór?
 • jak uniknąć pułapek przy zakupie sprzętu pomiarowego?
 • czy legalizować wagi?
 • co to jest deklaracja zgodności?
 • świadectwo legalizacji po co?

Na te oraz inne pytania chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi - zapraszamy do kontaktu.

Wagi Wielkopolska organizuje szkolenia oraz konsultacje z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym do pomiaru masy w ramach systemów zarządzania jakością. W czasie konsultacji poznamy Państwa potrzeby i spróbujemy pomóc tak, aby jakość wykonywanych pomiarów była jak najlepsza, a kontrola sprzętu pomiarowego nie była klopotliwa.   

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: 

tel: 602 307 923

e-mail: biuro@moga.pl