Gwarancje i reklamacje

W celu złożenia reklamacji na towar zamówiony w naszym sklepie internetowym należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@moga.pl. W treści wiadomości należy:

    - opisać powód reklamacji oraz model i numer seryjny urządzenia
    - podać numer zamówienia lub numer dokumentu stanowiącego dowód zakupu, 
    - podać proponowany przez Państwa czas i miejsce odbioru towaru zgłaszanego do reklamacji.

Reklamowany towar zostanie od Państwa odebrany z pomocą współpracującej z naszym sklepem firmy kurierskiej i przekazany do zbadanie przez serwis gwarancyjny producenta. Po rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani o jej wyniku i dalszych krokach procedury drogą mailową. W przypadku nieuznania reklamacji koszt odesłania towaru ponosi zgłaszający.
Okres gwarancyjny danego urządzenia zależy od gwarancji udzielonej przez producenta.

W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Gwarancje i reklamacje